De Physician Assistant

Afbeelding voor De Physician Assistant

Een physician assistant (PA) is een BIG-geregistreerde medische zorgprofessional die zelfstandig geneeskundige zorg biedt aan patiënten binnen een medisch specialisme. Dit doet de PA in een samenwerkingsverband met een medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten of huisarts.

Van basis tot medisch-specialistische zorg

Een PA heeft een hbo-masteropleiding gevolgd en beschikt over brede medische kennis en vaardigheden. De PA kan en mag zelfstandig patiënten onderzoeken, diagnoses stellen, behandelen en begeleiden. De werkzaamheden van een PA lopen uiteen van eenvoudige basiszorg tot medisch-specialistische zorg, inclusief het uitvoeren van een aantal voorbehouden handelingen en het indiceren en voorschrijven van medicatie.

Naast het leveren van medische zorg, zet de PA zich in om de kwaliteit en effectiviteit van zorg te verhogen. Ook het initiëren, uitvoeren en publiceren van medisch-wetenschappelijk onderzoek, medische richtlijnontwikkeling en innoveren in de zorg behoren tot het werkveld van de PA.

Voorbeelden van taken van een PA

  • Anamnese en lichamelijk onderzoek uitvoeren
  • Diagnose stellen
  • Aanvullende diagnostiek aanvragen en interpreteren
  • Een behandelplan opstellen en uitvoeren
  • Voorlichting geven
  • Medisch-technische handelingen verrichten
  • (Beperkt complexe) operaties uitvoeren
  • Patiëntoverplaatsingen organiseren
  • Protocollen (mee)ontwikkelen
  • Medicatie voorschrijven

De werkzaamheden van een PA kunnen in de praktijk per individu, per specialisme en per afdeling verschillen. Deze zijn namelijk mede afhankelijk van het vakgebied waarin de PA werkzaam is, de behoeften van de werkgever, en van de voorkeuren, kennis en vaardigheden van de PA zelf.

Bekijk praktijkvoorbeelden van PA’s in verschillende werksettings en specialismen.