Meerwaarde van de Physician Assistant

Afbeelding voor Meerwaarde van de Physician Assistant

Naar Amerikaans model werd rond de eeuwwisseling de Physician Assistant (PA) in Nederland geïntroduceerd. En met succes. De PA is een masteropgeleide medische professional die een aantal standaard taken van artsen kan overnemen en zelfstandig patiënten mag behandelen. Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat PA’s een belangrijke bijdrage leveren aan doelmatige, kwalitatief goede en toegankelijke zorg. De PA speelt een belangrijke rol in ‘De juiste zorg op de juiste plek’.

De meerwaarde van de PA komt naar voren in verschillende aspecten van de zorg, zoals hieronder beschreven.

Kwaliteitsverbetering

De PA levert een bijdrage levert aan het verbeteren van kwaliteit van zorg. Uit onderzoek blijkt dat er minder heropnames nodig zijn. Ook vanuit het perspectief van de patiënt neemt de kwaliteit van zorg toe omdat er meer tijd en aandacht is voor de patiënt. Dit is bijvoorbeeld te zien in de taakherschikking tussen huisarts en POH.

Hogere patiënttevredenheid

De PA biedt laagdrempelige zorg en meer continuïteit. De toegankelijkheid van zorg wordt beter omdat patiënten eerder terecht kunnen in de eerste lijn of bij een specialist. Doorverwijzing naar een tweedelijns specialist is op minder grote schaal nodig.

Kostenbesparing

Door de zorg anders te organiseren, kan voldaan worden aan de toenemende zorgvraag, zonder dat de kosten enorm toenemen. Door de inzet van een PA kan meer zorg geleverd worden, zonder dat de kosten op landelijk niveau toenemen.

Verkleinen arbeidsmarktproblematiek

Er is een tekort aan geneeskundig specialisten. Dit wordt versterkt door de wetgeving over arbeidstijden en de wens van deze groep om parttime te werken. Het opleiden van een PA is goedkoper en sneller gerealiseerd, dan het opleiden van een medisch specialist.

Loopbaanperspectief

Een opleiding tot PA biedt meer loopbaanperspectief aan hoger opgeleide zorgprofessionals. Zo worden mensen voor de zorg behouden.

 

Meer over taakherschikking

Voor meer informatie over taakherschikking kijk op Platform Zorgmasters. Platform Zorgmasters verzamelt, creëert en deelt kennis over taakherschikking. Op deze website staan vele (wetenschappelijke) artikelen, nieuwsberichten  en documenten. Zo wordt o.a een toolbox voor de implementatie van taakherschikking aangereikt en een instrument voor een doelmatigheidsanalyse van de inzet van een PA.