Opleiding tot Physician Assistant

Afbeelding voor Opleiding tot Physician Assistant

Een physician assistant (PA) is een zorgprofessional met een hbo-diploma in de gezondheidszorg en minimaal twee jaar werkervaring, gevolgd door een Masteropleiding tot Physician Assistant (MPA).

Duale masteropleiding

De masteropleiding tot PA is duaal. Dit houdt in dat studenten tijdens de opleiding tegelijkertijd werken én leren. Zij hebben een fulltime aanstelling bij een gezondheidszorginstelling en de opleiding is sterk gericht op de beroepspraktijk.

De MPA-opleiding wordt momenteel door vijf hogescholen in Nederland aangeboden:

Elke hogeschool stelt zijn eigen onderwijsprogramma vast, maar de eindcompetenties zijn gelijk. Zie ook het Landelijke Opleidingsprofiel Master Physician Assistant. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Aanmeldportaal

De opleiding start jaarlijks in september. Aanmelding voor de opleiding verloopt via een centraal aanmeldportaal.

Toelatingscriteria

Om toegelaten te worden tot de MPA-opleiding moet de kandidaat:

  • beschikken over een hbo-bachelor diploma in de zorg; operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en kandidaten met een inservice-A diploma kunnen in aanmerking komen voor een assessment;
  • minimaal twee jaar werkervaring hebben in directe patiëntenzorg op hbo-niveau;
  • een fulltime aanstelling (32-36) hebben in de eerste of tweede lijn als PA;
  • een mentor/leermeester hebben die de student PA begeleidt.

Subsidie opleiding

Een werkgever kan subsidie ontvangen van het Ministerie van VWS voor het opleiden van een PA. Vanuit deze subsidieregeling worden de salariskosten voor vervanging van de ingeschreven MPA-student vergoed en een deel van de begeleiding door de leermeester.

Afgelopen jaren is een aanvullende stimuleringssubsidie beschikbaar voor huisartsen en huisartsorganisaties die een PA willen opleiden. Meer informatie hierover is te vinden  op de website van de hogescholen en de Stichting KOH.

Meer weten over de opleiding?

Bekijk één van onderstaande opleidingsvideo’s of beluister de NAPA-podcastserie over de ins en outs van de opleiding.
De PA Podcast is te beluisteren via de Medicast App en Spotify. 

.