Wat is taakherschikking?

Om het hoofd te bieden aan groeiende wachtlijsten, een dreigend artsentekort, een toenemende zorgvraag en alsmaar stijgende zorgkosten, introduceerde toenmalig minister van Volksgezondheid, mevrouw Els Borst, rond de eeuwwisseling, taakherschikking in Nederland. Zij stelde voor om, net zoals in het buitenland, een aantal vaak voorkomende taken van artsen te herschikken aan speciaal hiervoor opgeleide zorgprofessionals. Door taken te herschikken, wordt de zorg doelmatiger georganiseerd en kan beter aan de stijgende vraag worden voldaan – zonder dat de kosten toenemen.

Definitie van taakherschikking van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg (RVZ) uit 2002:

‘Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken inclusief verantwoordelijkheden tussen verschillende beroepen’.

Bijdrage PA aan taakherschikking

Naar Amerikaans model werd de Physician Assistant (PA) in Nederland geïntroduceerd. En met succes. De PA is een masteropgeleide medische professional die een aantal standaard taken van artsen kan overnemen en zelfstandig patiënten mag behandelen. Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat PA’s een belangrijke bijdrage leveren aan doelmatige, kwalitatief goede en toegankelijke zorg. De PA speelt een belangrijke rol in de ‘juiste zorg op de juiste plek’.

De inzet van de physician assistant leidt tot:

Kwaliteitsverbetering

De PA levert een bijdrage levert aan het verbeteren van kwaliteit van zorg. Uit onderzoek blijkt dat er minder heropnames nodig zijn. Ook vanuit het perspectief van de patiënt neemt de kwaliteit van zorg toe omdat er meer tijd en aandacht is voor de patiënt. Dit is bijvoorbeeld te zien in de taakherschikking tussen huisarts en POH.

Hogere patiënttevredenheid

De PA biedt laagdrempelige zorg en meer continuïteit. De toegankelijkheid van zorg wordt beter omdat patiënten eerder terecht kunnen in de eerste lijn of bij een specialist. Doorverwijzing naar een tweedelijns specialist is op minder grote schaal nodig.

Kostenbesparing

Door de zorg anders te organiseren kan voldaan worden aan de toenemende zorgvraag, zonder dat de kosten enorm toenemen. Door de inzet van PA kan meer zorg geleverd worden, zonder dat de kosten op landelijk niveau toenemen.

Verkleinen arbeidsmarktproblematiek

Er is een tekort aan geneeskundig specialisten. Dit wordt versterkt door de wetgeving over arbeidstijden en de wens van deze groep om parttime te werken. Het opleiden van een PA is goedkoper en sneller gerealiseerd, dan het opleiden van een medisch specialist.

Loopbaanperspectief

Een opleiding tot PA biedt meer loopbaanperspectief aan hoger opgeleide zorgprofessionals. Zo worden mensen voor de zorg behouden.

 

Video Taakherschikking algemeen (bron Platform Zorgmasters)

Meer weten over taakherschikking?

 

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?