Wat is en wat doet een Physician Assistant?

Een physician assistant (PA) is een BIG-geregistreerde medische zorgprofessional, die zelfstandig geneeskundige zorg biedt aan patiënten binnen een medisch specialisme. Dit doet de PA in een samenwerkingsverband met een medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten of huisarts.

Een PA heeft een hbo-masteropleiding gevolgd en beschikt over brede medische kennis en vaardigheden.  De PA kan en mag zelfstandig patiënten onderzoeken, de diagnose stellen, behandelen en begeleiden. De werkzaamheden van een PA lopen uiteen van eenvoudige basiszorg tot medisch specialistische zorg, inclusief het uitvoeren van een aantal voorbehouden handelingen en het indiceren en voorschrijven van medicatie.

Naast het leveren van medische zorg, zet de PA zich in om de kwaliteit en effectiviteit van zorg te verhogen. Ook het initiëren, uitvoeren en publiceren van medisch wetenschappelijk onderzoek, medische richtlijnontwikkeling en innoveren in de zorg behoort tot het werkveld van de PA.

Voorbeelden van taken van een PA

  • anamnese en lichamelijk onderzoek uitvoeren
  • diagnose stellen
  • aanvullende diagnostiek aanvragen en interpreteren
  • een behandelplan opstellen en uitvoeren
  • voorlichting geven
  • medisch technische handelingen verrichten
  • (beperkt complexe) operaties uitvoeren
  • patiëntoverplaatsingen organiseren
  • protocollen (mee)ontwikkelen
  • medicatie voorschrijven

Bekijk praktijkvoorbeelden van PA’s in verschillende werksettingen en specialismen.

De taken en verantwoordelijkheden van de PA zijn bij wet geregeld en worden in overleg met de arts(en) waarmee de PA samenwerkt vastgesteld. Op het afgesproken werkterrein handelt de PA zelfstandig en is verantwoordelijkheid voor de behandeling van patiënten.

De werkzaamheden van een PA kunnen in de praktijk per individu, per specialisme en per afdeling verschillen. Deze zijn namelijk mede afhankelijk van de behoeften van de werkgever en van de voorkeuren, kennis en vaardigheden van de PA.

Meer weten?

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?