Physician assistants mogen taken artsen overnemen

Persbericht 1-1-2012

Vandaag wordt het nieuwe wetsartikel 36a van de Wet BIG van kracht.
Door het bekrachtigen van deze nieuwe wet zijn Physician Assistants (PA’s) zelfstandig bevoegd tot het uitvoeren van (bepaalde) medische handelingen en het voorschrijven van UR-geneesmiddelen.
Dit is niet alleen goed nieuws voor alle PA’s in Nederland, maar vooral een enorm belangrijke stap bij taakherschikking in de zorg. Doordat de PA’s zelf diagnoses stellen, een
behandelplan maken en dit tevens uitvoeren met de bijbehorende medische handelingen, kunnen zij de medisch specialisten en huisartsen ondersteunen in hun werkzaamheden en een rol spelen bij het behouden van betaalbare en kwalitatief hoogstaande zorg.
Om deze kwaliteit te waarborgen, gebruikt de beroepsvereniging NAPA (Nederlandse Associatie Physician Assistants) als basis het (na)scholingssysteem dat artsen gebruiken. Alle PA’s die in dit systeem zijn opgenomen voldoen hiermee aan de wettelijk vereiste kwaliteitsnormen. Iedereen, zowel patiënten als bijvoorbeeld apothekers en ziekenhuizen, kunnen deze lijst raadplegen op www.napa.nl.

De PA heeft een 2,5 jarige medische opleiding gevolgd op HBO Master niveau nadat hij/zij een HBO opleiding binnen de gezondheidszorg en minstens 2 jaar klinische ervaring heeft opgedaan. De PA-opleiding is op hoofdlijnen afgeleid van het curriculum van de universitaire opleiding Geneeskunde, met daarin onder andere een belangrijke plaats voor farmacotherapie.

Deze wetswijziging is mede tot stand gekomen door een goede samenwerking tussen het ministerie van VWS, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en de NAPA.

Voor meer informatie over het beroep Physician Assistant of over de NAPA kunt u contact opnemen met dhr. Q van den Driesschen MPA, persvoorlichter NAPA e-mail qvddriesschen@napa.nl.

Volledige persbericht is terug te vinden op ANP Pers Support.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer