Physician assistants opgenomen in wet BIG

Afbeelding voor Physician assistants opgenomen in wet BIG

Vanaf 15 mei kunnen alle afgestudeerde physician assistants (PA’s) een aanvraag voor registratie indienen bij het BIG-register. Op 1 september wordt het BIG-register van PA’s openbaar en gaat de wetswijziging in.

Na een experiment van vijf jaar wordt de zelfstandige bevoegdheid van de PA in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) definitief geregeld. In 2012 begon een proef met PA’s en Verpleegkundig specialisten (VS-en). Zij worden opgeleid om medische en organisatorische taken van artsen en medisch specialisten over te nemen.

Uit evaluatieonderzoek is gebleken dat de PA bijdraagt aan het efficiënter inrichten van zorgprocessen en de juiste inzet van professionals. Om deze reden wordt de PA opgenomen in artikel 3 van de wet BIG. Daartoe hebben minister Bruins (MZS) en minister Grapperhaus (JenV) op 11 mei jl. het besluit gepubliceerd in het staatsblad (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-130.html)

De wetswijziging gaat per 1 september 2018 in.

Aanmelding BIG register

De PA’s kunnen zich vanaf 15 mei 2018 voor het BIG register aanmelden.  Registratie gaat niet automatisch: alle PA’s moeten zelf een aanvraag voor registratie voor het BIG register doen. Bijna alle afgestudeerde PA’s staan tevens in het kwaliteitsregister van de NAPA ingeschreven. Dit register blijft open voor het registreren van de scholingsactiviteiten van de PA’s en het zichtbaar maken binnen welk deelspecialisme de PA werkzaam is.

Op het moment dat de wijziging van de Wet BIG op 1 september as. in werking treedt, is de registratie van PA’s geldig en zichtbaar in het BIG-register. Voor de PA ‘s die in het BIG-register vermeldt staan, geldt dat ze:

 • een wettelijk beschermde beroepstitel hebben;
 • zelfstandige bevoegdheid hebben voor het uitvoeren van bepaalde voorbehouden handelingen;
 • vallen onder het tuchtrecht.

 Zelfstandige bevoegdheid

Tot 1 september blijft het experimenteerartikel (artikel 36a) van kracht. Op grond van het experimenteerartikel hebben PA’s al zelfstandige bevoegdheid voor het verrichten van de volgende voorbehouden handelingen:

 1. katheterisaties,
 2. heelkundige handelingen,
 3. injecties,
 4. puncties,
 5. voorschrijven van UR-geneesmiddelen,
 6. endoscopieën,
 7. electieve, elektrische cardioversie en
 8. defibrillatie.

Zelfstandige bevoegdheid betekent dat de PA zelfstandig diagnose kan stellen en een behandeling kan starten. Sinds 2015 kunnen PA’s zelfstandig een DBC openen en sluiten. In het wettelijke besluit staat dat PA’s samenwerkingsafspraken dienen te maken met arts-specialisten over het zelfstandig verrichten van handelingen. Het gaat vaak om handelingen die worden uitgeoefend volgens landelijk geldende richtlijnen en daarvan afgeleide protocollen. Daarnaast zijn het handelingen waarvan de risico’s te overzien zijn, een routinematig karakter hebben en van een beperkte complexiteit.

Meer informatie over BIG registratie

De Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) heeft alle leden en PA’s die in het kwaliteitsregister van de NAPA staan geregistreerd schriftelijk geïnformeerd hoe zij zich in het BIG register kunnen aanmelden. De brief is via de website van de NAPA in te zien en te downloaden

Op de website van de NAPA is eveneens een lijst met de meest gestelde vragen over het BIG te vinden https://www.napa.nl/faq/

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer