Positie PA in de GGZ in 2022 eindelijk beter geregeld

Afbeelding voor Positie PA in de GGZ in 2022 eindelijk beter geregeld

In tegenstelling tot PA’s die werkzaam zijn binnen de medisch specialistische zorg, huisartsenzorg en VVT sector, kunnen PA’s werkzaam in de GGZ hun inzet in de zorg niet declareren en mogen zij niet zelfstandig regie voeren over een zorgtraject. Dit is niet mogelijk, omdat het huidige landelijke GGZ-beleid over zorgregistratie en  regiebehandelaarschap de PA als beroepsgroep nog niet heeft erkend (zie position paper uit 2020). Daar komt vanaf 1 januari 2022 verandering in!

PA mag consulten gaan registreren en declareren

Per 2022 wordt er in de GGZ (generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en de forensische zorg) een nieuwe bekostiging ingevoerd, genaamd ‘het Zorgprestatiemodel GGZ &FZ ’. Om o.a. de administratieve last in de GGZ te verlagen worden de huidige dbc’s, dbbc’s en zzp’s vervangen door prestaties, zoals o.a. consulten en verblijfsdagen. In het nieuwe zorgprestatiemodel is de PA opgenomen in de beroepentabel als een beroep die straks zelf consulten mag registreren onder de noemer “overige beroepen”.

Babs Garcia, voorzitter van NAPA vakgroep Psychiatrie : “Ik ben super blij. We hebben een lange weg met elkaar bewandeld om dit voor elkaar te krijgen. Het is zeer goed nieuws dat we consulten kunnen registreren. Hierdoor wordt onze inzet zichtbaar en wordt het ook eindelijk mogelijk voor een werkgever onze inzet te declareren. Dit laatste is ook erg belangrijk, want het was een reden voor veel werkgevers om geen PA’s aan te nemen of te behouden. Hopelijk is deze drempel nu weggenomen en zullen er weer meer PA’s in de GGZ werkzaam zijn.”

PA mag regierol vervullen voor laagcomplexe problematiek en laagcomplex zorgaanbod

Per 2022 wordt ook het herziene Landelijke Kwaliteitsstatuut GGZ ingevoerd. De meest fundamentele wijziging ten opzichte van het huidige Kwaliteitsstatuut is dat er een andere invulling is gegeven aan de uitvoering van het regiebehandelaarschap. Voortaan wordt onderscheid gemaakt tussen een indicerend en een coördinerend regiebehandelaar. Het Kwaliteitsstatuut schrijft per zorgsituatie  voor welke zorgprofessional wanneer indicerend en/of coördinerend regiebehandelaar mag zijn. Hierbij is de zorgsituatie op basis van complexiteit van de zorgsituatie en het zorgaanbod uitgedrukt in 4 categorieën: van categorie A tot en met D.

Beroepen die minimaal onder artikel 3 in Wet BIG vallen, waaronder de PA, kunnen de rol als indicerende en coördinerende regiebehandelaar vervullen voor zgn. laagcomplexe zorgsituaties. Regiebehandelaarschap voor hoogcomplexe situaties is voorbehouden aan artikel 14 Wet BIG-beroepen en artikel 3 Wet BIG- beroepen die minimaal een beroepsopleiding in de psychotherapie of KNMG Verslavingsgeneeskunde hebben.

Babs Garcia: “Voor de PA is het een hele mooie stap voorwaarts om ook de regierol in laagcomplexe zorg te mogen vervullen. Dit is passend bij onze werkervaring, opleiding en ook onze bevoegdheden vanuit de wet BIG. Sommige hoogcomplexe zorg mag ook uitgevoerd worden door artikel 3 beroepen die aanvullende eisen t.a.v. beroepsopleiding hebben. De PA staat hier niet bij genoemd. Als vakgroep zijn we van mening dat wij daar ook een rol in kunnen spelen en zullen in de toekomst nader gaan onderzoeken wat de mogelijkheden hierin zijn. Het begin voor de PA in de GGZ is er, van daaruit kunnen we verder bouwen.”

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer