Position paper NAPA ‘Werken in de zorg’

Afbeelding voor Position paper NAPA ‘Werken in de zorg’

Op 28 januari 2019 vindt op uitnodiging van de Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een rondetafelgesprek met diverse veldpartijen plaats. NAPA is hier ook voor uitgenodigd en heeft in aanloop naar dit gesprek een position paper opgesteld.

De centrale vraag voor het rondetafelgesprek luidt: Wat is vanuit uw professie uw visie op de arbeidsmarkt in de zorg, mede in het licht van het Actieprogramma Werken in de Zorg?

In de position paper wordt de visie van de NAPA op de arbeidsmarkt in de zorg en de drie actielijnen uit het actieprogramma weergegeven.

NAPA pleit hierbij voor:

  • Focus op regionale aanpak waardoor beter ingespeeld wordt op tekorten
  • Verbetering van inspraak en waardering van zorgprofessionals
  • Meer aandacht voor (regionale) acquisitie om nieuwe mensen/ taakherschikkers te werven
  • Versimpeling van ggz regels
  • Aparte rondetafels om met alle betrokkenen over taakherschikking te praten


Meer informatie over het Programma werken in de zorg

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer