Promotie Daisy de Bruin ‘BIG issues’

Afbeelding voor Promotie Daisy de Bruin ‘BIG issues’

Vandaag promoveert Daisy De Bruijn-Geraets met ‘BIG issues: evaluation of the effects of granting legal authority to Dutch Nurse Practitioners and Physician Assistants to independently perform reserved medical procedures’. NAPA wenst Daisy De Bruijn-Geraetsveel succes toe!

Met het van kracht gaan van twee Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) per 1 januari 2012, is aan de physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS-en) als eerste groep zorgverleners een zelfstandige bevoegdheid toegekend en wel voor de handelingen: katheterisatie, defibrillatie, electieve cardioversie, endoscopie, heelkundige handelingen, injecties, puncties en het voorschrijven van geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn. Aan het tijdelijk experiment was een studie gekoppeld die de effecten van het toekennen van een zelfstandige bevoegdheid aan VS-en en PA’s evalueerde om besluitvorming door het ministerie van VWS over het toekennen van de zelfstandige bevoegdheid te ondersteunen.

Effecten van de invoering van de zelfstandige bevoegdheid

Effectiviteit
Vóór de wetswijziging werden voorbehouden handelingen door de meerderheid van de VS-en en PA’s verricht met grote frequentie alsook veelal op eigen indicatie. Na de wetswijziging namen de percentages VS-en en PA’s die voorbehouden handelingen uitvoerden en de zelfstandigheid hierbij nog verder toe voor de meeste voorbehouden handelingen. Drie kwart van de onderzochte voorbehouden handelingen werd door de VS/PA zelfstandig uitgevoerd. Over één kwart van de zelfstandig uitgevoerde handelingen was nog overleg nodig met een arts. Uiteindelijk bleek de zelfstandige bevoegdheid bij 83% van de VS-en en 86% van de PA’s te zijn geïmplementeerd. De mate van implementatie was afhankelijk van de
setting, omdat artsen en medische raden (met name in de GGZ) hier vaak sceptisch tegenover konden staan.

Efficiëntie
De tijd die VS-en en PA’s voor het uitvoeren van een handeling nodig hadden, inclusief overlegtijd of tijd om een opdracht van een arts te verwerken (als een eerste indicatie voor efficiëntie), was voor bijna alle voorbehouden handelingen na de wetswijziging afgenomen. De tijdwinst leek het gevolg te zijn van de afname van opdrachtverstrekkingen door en overleggen met artsen. Dit werd bevestigd door de toenemende zelfstandigheid bij de indicatiestelling (zie boven), maar ook door de afname van het aantal contacten tussen VS- en/PA’s en artsen over voorbehouden handelingen. Een andere indicator voor een doelmatige zorg was de toename van het aantal delegaties van laagcomplexe handelingen door VS-en/PA’s naar andere zorgverleners, met vaak lagere salariskosten.

De evaluatie maakte duidelijk dat de ingevoerde wetswijziging voor een deel van de PA’s en VS-en een legalisering was van werkwijzen in de dagelijkse praktijk en voor anderen perspectief had geboden hun functie verder te ontwikkelen.

Alle resultaten van de evaluatie naar het toekennen van de tijdelijke bevoegdheid aan PA’s en VS-en zijn beschreven in het rapport “voorBIGhouden”, dat aan de minister van VWS in november 2015 is overhandigd. Dit proefschrift beschrijft de kernpunten van de evaluatie.

Thesis alvast lezen? Dat kan hier: https://lnkd.in/dYVn5Qr

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer