Promotie Margriet Kwint over optimalisatie radiotherapie longkankerpatiënten

Afbeelding voor Promotie Margriet Kwint over optimalisatie radiotherapie longkankerpatiënten

Op 18 mei as. verdedigt Margriet Kwint haar proefschrift ‘Optimizing radiotherapy for locally advanced non-small cell lung cancer patients‘ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De verdediging vindt plaatst op 18 mei 2021 om 9.45 uur en is digitaal te volgen via deze livestream

Kliniek en onderzoek verbinden

Margriet Kwint is PA radiotherapie en zij begeleidt en behandelt longkankerpatiënten die radiotherapie krijgen. In 2007 startte zij als een van de eerste PA’s in Nederland op de radiotherapie. Anno 2021 is zij de eerste PA binnen de radiotherapie die promoveert. Een promotietraject vindt zij passen in haar streven om het werk in de kliniek en onderzoek met elkaar te verbinden.

“Ik vind het leuk om het werk in de kliniek te verbinden met onderzoek. De focus in mijn onderzoek lag op het verbeteren van de bestralingsbehandeling voor patiënten met lokaal gevorderd niet kleincellig longkanker. De standaardbehandeling in dit ziektestadium is gelijktijdige chemoradiotherapie. En daarna volgt vaak aansluitend nog een behandeling met immunotherapie. Als dat niet helpt, volgt nog immuuntherapie gecombineerd met chemotherapie. Vaak krijgen patiënten door de behandeling ernstige slikklachten vanwege ontsteking van de slokdarm, veroorzaakt door de bestraling. Soms is zelfs sondevoeding nodig. In een van de onderzoeken hebben we het model verbeterd waarmee je deze slikklachten kunt voorspellen, zodat we mensen beter kunnen voorbereiden en begeleiden.”

Optimalisatie van de bestralingsbehandeling voor lokaal gevorderd niet-kleincellig longkankerpatiënten 

In Nederland worden jaarlijks meer dan 13000 patiënten gediagnosticeerd met longkanker. Rond de 25% van de patiënten wordt gediagnosticeerd met een lokaal gevorderde niet-kleincellige vorm van longkanker (LA-NSCLC). De standaardbehandeling voor dit stadium van ziekte is gelijktijdige chemotherapie en radiotherapie (chemoradiatie), met aansluitend immunotherapie indien de patiënt goed reageert op de gelijktijdige chemoradiatie. Dit is een hele intensieve behandeling die gepaard gaat met bijwerkingen zoals vermoeidheid en pijn met slikken (dysfagie). Hoewel het doel van deze behandeling genezing is, blijkt de overleving vaak slecht. Meer gepersonaliseerde zorg is nodig, waarbij bijwerkingen nauwkeuriger voorspeld kunnen worden en de behandeluitkomsten hopelijk verbeterd kunnen worden.

Het doel van dit onderzoek, was het evalueren van verschillende strategieën om de bestralingsbehandeling voor LA-NSCLC-patiënten te optimaliseren. De bestralingsdosis voor de radiotherapie behandeling van LA-NSCLC-patiënten werd geoptimaliseerd door de dosis op de aangedane lymfeklieren en de primaire tumor te differentiëren waardoor het risico op bijwerkingen werd verminderd en de behandeluitkomst werd verbeterd.
Een ConeBeam-CT brengt tijdens de bestraling de tumor en de organen rondom de tumor in beeld, om heel nauwkeurig te kunnen bestralen. Om de werkwijze van beeld gestuurde radiotherapie met ConeBeam-CT te optimaliseren, werd er een praktisch en duidelijk beslissingsprotocol geïntroduceerd in de klinische praktijk. Daarnaast werd de data van tumor volume afname tijdens de bestraling, gedetecteerd op deze ConeBeam-CT, geassocieerd met behandeluitkomst. Als laatste werd het normale weefsel complicatie risico-model voor radiatie oesophagitis (door bestraling geïnduceerde ontsteking van de slokdarm) geoptimaliseerd zodat de slikklachten door de bestraling beter voorspeld kan worden.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer