Promotieonderzoek naar de effecten van PA’s in de zorg

Afbeelding voor Promotieonderzoek naar de effecten van PA’s in de zorg

Vandaag verdedigde Marijke Timmermans haar proefschrift ‘The impact of the involvement of physician assistants in inpatient care’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een van de commissieleden bij haar verdediging was Allan Pieterse, PA revalidatiegeneeskunde in het Radboudumc en lid van de ledenraad van NAPA.

Ondanks de wereldwijde trend van een toename van PA’s in de functie van zaalarts is wetenschappelijk bewijs over de consequenties voor de uitkomsten van zorg beperkt. In een multicenter studie werd het traditionele model waar alleen artsen de medische zorg verlenen voor opgenomen patiënten (controlegroep) vergeleken met een gemengd model waarin naast artsen ook PA’s werkzaam zijn (interventiegroep). In totaal werden 34 ziekenhuisafdelingen en 2307 patiënten betrokken.

Dit proefschrift laat zien dat de kwaliteit en veiligheid van zorg op afdelingen waar PA’s samen met artsen de medische zorg verlenen vergelijkbaar is met de zorg op afdelingen met het traditionele model waar alleen artsen werkzaam zijn. Het inzetten van PA’s lijkt veilig te zijn en leidt tot een betere continuïteit van zorg en betere evaluaties van patiënten.

De inzet van PA’s reduceert mogelijk de personele kosten, maar niet de totale zorgkosten. Organisatorische en financiële onzekerheden spelen een belangrijke rol bij de beslissing om een PA aan te nemen en te continueren. Specifieke aandacht is nodig voor de financiële inbedding van PA’s. Ook de positionering van PA’s in het medische team en de positie ten opzichte van andere professionals die de zaalartsfunctie kunnen vervullen, zoals de ziekenhuisarts en verpleegkundig specialist, verdienen aandacht.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer