Quinten van den Driesschen benoemd tot erelid

Afbeelding voor Quinten van den Driesschen benoemd tot erelid

Op voordracht van het Algemeen Bestuur heeft de Ledenraad van de NAPA op 8 november 2018 Quinten van den Driesschen MPA benoemd tot erelid van de NAPA, volgens artikel 18 van de NAPA Statuten.

Sinds de oprichting van de NAPA in 2004 is Quinten in diverse rollen actief geweest binnen de vereniging. Hij was de eerste voorzitter van NAPA en heeft in die hoedanigheid de basis gelegd voor de vereniging zoals we die nu kennen.
Binnen de commissie Kwaliteit is hij nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Kwaliteitsregister. De afgelopen jaren is hij voorzitter van de commissie vakgroepen en van de vakgroep huisartsengeneeskunde. In beide rollen heeft hij een belangrijke bijdragen geleverd aan de verdere formalisering van de vakgroepen in zijn algemeenheid.

Vanaf november 2018 gaat Quinten een stapje terug doen. De formele voorzitters-rollen draagt hij over aan anderen. Wij zijn hem bijzonder veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet en benoemen met respect tot erelid van de NAPA.

De bekendmaking tijdens Invest 2018 (links Quinten van den Driesschen, rechts Vincent Straten)

 

Reacties

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer