Refereeravond Radboud UMC over positionering VS/PA

Op 4 februari is er een refereeravond in het Radboudumc. De avond is georganiseerd door de Coördinatiegroep Verpleegkundig Specialisten (CVS) én de adviesraad voor verpleegkundigen en paramedici (VAR) van het Radboudumc, in samenwerking met de Radboud Zorgacademie. Ook Physician Assistants zijn uitgenodigd deze avond bij te wonen. Op deze avond zal het strategisch beleidsplan van het Radboudumc en de voorlopige resultaten van het landelijk onderzoek naar de positionering VS/ PA centraal staan. Deze plannen dienen als uitgangspunt om dieper in te gaan op bij de wijze waarop VS/PA zich kunnen profileren/ positioneren binnen de eigen instelling/ organisatie. Op een interactieve wijze zal met medewerking van mevrouw Cathy van Beek (lid RvB Radboudumc) en dhr Arjan Kouwen (projectleider landelijk onderzoek naar de positionering VS/ PA & adviseur PVI van het Radboudumc) hier verder invulling aan gegeven worden.

Ook voor VS/PA van andere instellingen belooft het een interessant programma te worden!

Via www.radboudzorgacademie.nl > Bijscholing > Online inschrijven kunt u zich aanmelden.

Voor verdere informatie verwijs ik u naar de  bijgevoegde flyer en uitnodigingsbrief.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer