Regeringsverklaring Rutte 3

Afbeelding voor Regeringsverklaring Rutte 3

Rutte sprak vandaag de regeringsverklaring uit: het kabinet dat zich vandaag bij de Tweede Kamer aandient, is voortgekomen uit de langdurigste formatie die ons land ooit heeft gekend. Rutte benadrukt de traditie van samenwerking  omdat twee omstandigheden bij voorbaat wél specifiek zijn voor het kabinet dat nu aantreedt. Het gaat namelijk regeren met de kleinst mogelijke meerderheid in beide Kamers. Het zegt iets over de complexiteit van de politieke verhoudingen in ons land. Maar tegelijkertijd is het voor deze coalitie een extra motivatie om de komende jaren te zoeken naar breed draagvlak.

Gezondheidszorg

In de verpleeghuiszorg voor ouderen is fors extra geld nodig voor meer personeel, meer persoonlijke aandacht, maar ook meer aandacht voor de positie van mantelzorgers. Door nieuwe zorgakkoorden te sluiten met artsen en de fabrikanten van medicijnen maken we het mogelijk dat met het beschikbare geld zoveel mogelijk zorg geleverd kan worden. Het eigen risico gaat in deze kabinetsperiode niet omhoog en we verlagen de eigen bijdragen voor taxivervoer, huishoudelijke hulp en rolstoelen. Zo wil Rutte 3 de beste zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden.

NAPA vindt het ook van essentieel belang dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft. Dat kan o.a. door taakherschikking. De gedachte van de vorige minister van VWS was de zorg verbeteren, zonder dat die duurder wordt. En uit verschillende onderzoeken blijkt dit ook het geval. PA’s (en de Verpleegkundig specialisten, VS) nemen al jaren succesvol een deel van de taken van artsen over. NAPA gaat ook met nieuwe bewindspersonen het gesprek over taakherschikking aan en daar waar belemmeringen zijn, vragen om deze aan te pakken. Ook in ouderenzorg kunnen PA’s een hele belangrijke rol spelen.

Vierluik Rutte 3

Rutte vertelde dat dit kabinet op vier borden tegelijk gaat schaken:

  • Investeren in voorzieningen die voor iedereen belangrijk zijn. Er komt extra geld en menskracht voor ouderenzorg, onderwijs, defensie, veiligheid en infrastructuur.
  • In het hart van het regeerakkoord ligt dat het belastingstelsel, het pensioenstelsel en de arbeidsmarkt hervormd moeten worden, zodat ze weer passen bij de omstandigheden en wensen van nu.
  • Er is in de coalitie een sterk gezamenlijk besef dat een ambitieus klimaatbeleid nodig is. Dat is niet links of rechts, niet liberaal of confessioneel, maar noodzaak.
  • Geloven dat een herkenbaar Nederland in Europa en de wereld zijn stempel kan blijven drukken. Internationale verantwoordelijkheid en realisme moeten daarbij samen gaan. Bijvoorbeeld door te onderkennen dat het migratievraagstuk alleen in EU-verband beheersbaar blijft.  Daarom is ook extra geld nodig voor ontwikkelingssamenwerking, om armoede en geweld – als grondoorzaken van migratie en vluchtelingenstromen – te bestrijden.

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer