Release animatiefilmpjes over taakherschikking

Afbeelding voor Release animatiefilmpjes over taakherschikking

Over taakherschikking zijn nog altijd veel vragen, bijvoorbeeld over de bekostiging of wie verantwoordelijk is. Bekijk de animaties die hierover, in samenwerking met de NAPA, zijn gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS voor het Platform Zorgmasters. Dit platform verzamelt en deelt kennis over taakherschikking. De animatiefilmpjes hebben verschillende onderwerpen: Taakherschikking Algemeen, Taakherschikking & bekostiging en Taakherschikking & Verantwoordelijkheden.

Hieronder de drie animaties achtereen: Taakherschikking algemeen, Taakherschikking en kosten, Taakherschikking en verantwoordelijkheden.

Of bekijk de animaties via YouTube en/of abonneer je op het kanaal Taakherschikking.

Meer informatie op www.taakherschikking.nl.


Uit het persbericht van Platform Zorgmasters hierbij:

Taakherschikking
De zorg verbeteren, zonder dat die duurder wordt. Dat is de gedachte achter taakherschikking. Met de inzet van de verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA) worden taken van bijvoorbeeld artsen en specialisten overgenomen, de zogenoemde taakherschikking. Dit is aantrekkelijk voor mensen die in de zorg werken, want het biedt meer perspectief op doorgroeien en ontwikkelen. Tegelijkertijd leidt het tot een betere kwaliteit en organisatie van de zorg die kosteneffectief is. Niet alleen ziekenhuizen maken gebruik van de VS en de PA, ook binnen de huisartsenzorg, thuiszorg, GGZ-instellingen en verpleeghuizen wordt taakherschikking toegepast. Inmiddels zijn er zo’n 1000 physician assistants en 3000 verpleegkundig specialisten succesvol aan het werk.

Betrokken partijen
De animatiefilmpjes zijn gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS. Overige partijen die dit initiatief steunen en afzender zijn van de filmpjes zijn het Platform Zorgmasters, V&VN-VS (de beroepsvereniging van de VS, NAPA (de beroepsvereniging van de PA), NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), NFU (Nederlandse Federatie van Universiteit Medische Centra), Federatie Medisch Specialisten, KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland).

Platform Zorgmasters
Het Platform Zorgmasters is een inhoudelijk gremium waarin alle partijen (werkveld, koepelorganisaties, hogescholen en de ministeries van OCW en VWS) vertegenwoordigd zijn die nauw betrokken zijn bij de beroepen verpleegkundige specialist (VS) en physician aAssistant (PA). Het platform verzamelt en deelt kennis over taakherschikking en wordt financieel ondersteund door het ministerie van VWS.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer