Richtlijnontwikkeling

Afbeelding voor Richtlijnontwikkeling

Richtlijnen beschrijven de ‘state of the art’, de gepaste zorg voor de patiënt en geven richting aan hoe te handelen in bepaalde situaties. Ze zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis én voor een belangrijk deel op ervaringen en expertise uit de praktijk van zorgprofessionals en zorggebruikers. NAPA wordt regelmatig gevraagd om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen, herzien en/of het toetsen van richtlijnen. Om de juiste expertise te leveren, worden de verzoeken voor deelname via deze pagina en NAPA nieuwsbrief voorgelegd aan leden.