Ruimte voor PA’s in arbeidsgerelateerde zorg

Afbeelding voor Ruimte voor PA’s in arbeidsgerelateerde zorg
Uit onderzoek is gebleken dat er mogelijkheden worden gezien voor de PA binnen de bedrijfsgezondheidszorg. Hoe kunnen PA’s het beste invulling geven aan deze rol?

In de bedrijfsgezondheidszorg is er steeds meer oog voor preventie en duurzame inzetbaarheid. De kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van deze zorg is van groot belang.

Op dit moment werken nog maar enkele PA’s in de bedrijfsgezondheidszorg. Ook het aantal verpleegkundig specialisten is klein. De manier waarop zij worden ingezet en hoe hierover gedacht wordt is erg divers. 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er mogelijkheden gezien worden voor verdergaande taakdelegatie en taakherschikking met de inzet van de PA. Zij kunnen taken overnemen van bedrijfsartsen. 

Vooral de combinatie van werkervaring op psychosociaal vlak en gedegen vaardigheid in medisch redeneren wordt gewaardeerd. Ook lijkt het in het bezit zijn van een BIG-registratie een pré. Verder beschreven de geïnterviewden de meerwaarde van de PA als onderdeel van een team van verschillende arboprofessionals.

Wat nodig is voor een geslaagde inzet van een PA en VS zijn onder meer:

  • een goed overeenkomende visie;
  • kennis en ervaring met bedrijfsgezondheidszorg;
  • wederzijds vertrouwen met andere arboprofessionals;
  • heldere samenwerkingsafspraken;
  • wijzigingen van de huidige wetgeving genoemd. 

Om PA’s meer in te zetten in bedrijfsgezondheidszorg zijn bewustwording en open gesprekken voeren met diverse belanghebbende partijen belangrijk. Verder adviseren de onderzoekers om een pilot te starten om uit te vinden hoe diverse professionals, waaronder de PA, hieraan kunnen bijdragen. De pilot kan als voorloper dienen op een eventuele wetswijziging.

Download het eindrapport ‘Ruimte voor PA en VS in arbeidsgerelateerde zorg.

Bekijk hieronder de infographic over het onderzoek. Download de infographic om de extra informatie te lezen.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer