Ruimte voor taakherschikkers in anderhalvelijnszorg

Afbeelding voor Ruimte voor taakherschikkers in anderhalvelijnszorg

Deze week stuurde minister Bruins het rapport ‘Ruimte voor PA en VS in anderhalvelijnszorg‘ naar de Tweede Kamer. Dit onderzoek geeft inzicht in het potentieel van anderhalvelijnszorg, waarbij physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) betrokken zijn. Het verplaatsen van zorg die voorheen door een medisch specialist in een ziekenhuis verleend werd naar de patiënt thuis of in een gezondheidscentrum/(wijk)kliniek/huisartsenpraktijk, wordt in dit onderzoeksrapport aangeduid als anderhalvelijnszorg. De bevindingen uit dit onderzoek zijn een resultaat van een literatuurstudie van nationale en internationale initiatieven, verdiepende interviews en vier praktijkvoorbeelden.

Beginfase

Conclusie is dat de inzet van de PA en de VS in de anderhalvelijnszorg nog in een beginfase verkeert. De ervaringen zijn positief, maar het aantal initiatieven is beperkt. Er zijn wel volop kansen voor de PA en de VS mede door de ontwikkelingen en de druk op de gezondheidszorg.

De onderzoekers geven drie aanbevelingen mee die de minister van harte neemt:

1. Stimuleer de juiste zorg op de juiste plek en bespreek dit onderwerp aan de hand van praktijkvoorbeelden in bestuurlijke gremia;
2. Evalueer initiatieven van de inzet van de PA en VS in de anderhalvelijnszorg;
3. Houd gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals hoog op de agenda.

Juiste zorg op de juiste plek

Met het programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek stimuleert de minister dat vernieuwende manieren om zorg te organiseren landelijk bekendheid krijgen en het nieuwe normaal worden. Onder andere de inzet van de VS in de huisartsenpraktijk wordt op deze website gedeeld. Verder zoals in het rapport wordt geconcludeerd, zijn stevige samenwerkingsverbanden een belangrijke katalysator om anderhalvelijnszorg met PA’s en VS’en te organiseren. Ook dit is een belangrijk thema binnen de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Goede en tijdige informatie-uitwisseling met de cliënt en tussen zorgaanbieders is nodig voor goede kwaliteit van zorg. Minister Bruins voor Medische Zorg kondigt stappen aan naar een wettelijke verplichting om gegevens digitaal uit te wisselen: uitwisseling voor uitwisseling wordt gedigitaliseerd op basis van verplichte eenduidige afspraken over taal en techniek. Het streven van minister Bruins is om eind 2020 hierover een wetsvoorstel aan te bieden.

De inzet van de PA en VS in de zorg blijft wat de minister betreft ook de komende tijd hoog op de agenda staan.

Download het rapport en de Kamerbrief.

 

Praktijkvoorbeelden van Juiste Zorg op de juiste plak waar PA’s bij betrokken zijn:

Huisartsenpost kan rechtstreeks röntgenfoto aanvragen (Dat geldt ook voor PA’s en VSen op de huisartsenpost )

Betere hulp voor zieke kinderen met TRANSIT

Betere hulp voor zieke kinderen met TRANSIT

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer