Samen naar de top

Afbeelding voor Samen naar de top

Ons eigen congres heeft dit jaar als titel meegekregen “Samen naar de Top”. Een behoorlijk uitdagende titel. En deze roept ook wel vragen op. Samen met wie? Naar welke top?

Over dat samen hoef ik niet lang na te denken. Als beroepsgroep hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan onze positionering en profilering, zowel lokaal als landelijk. De definitieve BIG registratie hebben we vorig jaar dan ook met elkaar gevierd. Dat hebben we als individuele physician assistants bereikt, maar vooral ook in samenwerking met anderen. De bijdrage die anderen hieraan hebben geleverd mogen we ook niet vergeten: opleiders, overheid, artsen (-organisaties), werkgevers. Allen hebben op hun wijze een bijdrage aan ons succes geleverd.

Maar zijn we er dan? Sommigen denken van wel. Integendeel! BIG registratie is één, volledige positionering binnen medische staven, instellingen en in andere gremia is een ander punt. Daarnaast wordt vaak nog niet de volledige bandbreedte van de wettelijke mogelijkheden benut, waardoor taakherschikking nog niet helemaal zichtbaar is. Meer onderzoek kan ons daarbij helpen. En er zijn specialismen waar de physician assistant maar weinig voet aan de grond krijgt, denk aan GGZ/psychiatrie. Eigenlijk te gek in een tijd van wachtlijsten en personeelstekorten in de GGZ. Daar blogde onze collega Sandra van Iersel recent over op Skipr.

Als er al een top is waar we naar zouden kunnen streven, dan hebben we in ieder geval als NAPA een klimpad gekozen die we de komende jaren gaan bewandelen. Onderweg zullen we vast tegenslagen moeten weerstaan, klimmateriaal moeten gebruiken om de top te halen, maar dat hoort bij een uitdagende expeditie.

De jaren tot de huidige positie zijn verhoudingsgewijs heel snel verlopen. Kamp 1 hebben we bereikt! Voor de volgende stappen is wellicht meer tijd en inspanning nodig. Mogelijk dat weerstanden ook toe zullen nemen. Dan zullen we ook het geduld moeten opbrengen en in gesprek blijven gaan met degene die weerstand bieden. Alleen door in gesprek te blijven kunnen we tegenstrijdigheden overbruggen.

En als we die “top” bereiken, wat zegt dat over ons? En wat zegt dat over anderen? Zijn we dan beter? De beste? Zorg leveren aan ons toevertrouwde patiënten, kan en mag nooit een wedstrijd worden met andere zorgverleners. Ieder levert op zijn manier en met zijn competenties de zorg die nodig is. Het rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek’, gaat de komende jaren het uitgangspunt zijn om de gezondheidszorg in te richten. Hierin ligt een uitgelezen kans voor ons om onze positie te nemen. Iedere dag weer goed werk leveren en jezelf blijven verbeteren lijkt mij het beste om te doen.

Ook deze MPA is weer een voorbeeld van het beeld wat we naar buiten willen brengen over wie ze zijn en wat we doen. Een nieuwe naam voor ons magazine, eigentijdse vormgeving met nog meer mooie verhalen uit de praktijk. De nieuwe samenwerking met Medisch Contact gaat ons hierbij weer een stuk op weg helpen.

Kortom, we zijn Samen goed op weg. Nadat we de top hebben bereikt, gaan we gewoon weer samen op zoek naar een nieuwe top.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer