Samenwerkingsafspraken physician assistants met longartsen een feit

Afbeelding voor Samenwerkingsafspraken physician assistants met longartsen een feit

Deze week zijn de samenwerkingsafspraken tussen de longartsen en Physician Assistants (PA) beklonken.  De afspraken zijn vastgelegd in een zgn. consensusdocument. Ze leggen een gedegen basis voor de samenwerking tussen de longartsen (in opleiding) en de PA’s in het kader van taakherschikking.

Vincent Straten, voorzitter NAPA en Leon van den Toorn, voorzitter NVALT tekenden 3 september jl. de afspraken op kantoor van de NVALT in Den Bosch. Hierbij waren ook de leden van de NAPA vakgroep longgeneeskunde die actief betrokken waren bij de opstelling van het document aanwezig.

In het document is beschreven wat de PA’s wel en niet mogen doen en wat de samenwerking met de NVALT inhoudt. De belangrijkste punten van het consensusdocument op een rij:

 • Dit document is een goede basis voor de samenwerking;
 • Het is geen statisch document en zal per jaar worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld/aangepast;
 • De PA’s maken op de werkplek aanvullende werkafspraken met de longarts(en), waarbij het consensusdocument als basis dient;
 • PA’s krijgen de mogelijkheid om buitengewoon lid van de NVALT te worden;
 • In die hoedanigheid kunnen PA’s deelnamen aan commissies etc.
 • PA’s krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan NVALT-scholingen.

Wat ging er aan vooraf?

In november 2014 werd de vakgroep Longziekten en Tuberculose bij de NAPA opgericht. Hier werden de eerste ideeën gevormd om met de NVALT te gaan samenwerken. De vakgroep verzamelde informatie over de taken en verantwoordelijkheden bij alle leden van de vakgroep longziekten. Er werd een jaar gebruikt om de benodigde documenten te verzamelen om vervolgens in gesprek te gaan.

In oktober 2015 werd het eerste concept-consensusdocument geschreven. Na een interne reflectieronde volgde een afspraak met de NVALT. Een eerste oriënterend gesprek vond plaats in Den Bosch en dat was het begin van een constructieve samenwerking. Na een intensief traject en gezamenlijke inspanningen is het consensusdocument medio 2018 afgerond en ter besluitvorming aan beide besturen aangeboden.

Lees hier het volledige consensusdocument taakherschikking longgeneeskunde

Reacties

 1. Myrthe van Schaik 9 sep

  Vrees dat de link naar het consensusdocument niet correct is, krijg nu een foto (van overigens vrolijke vertegenwoordigers) te zien.

 2. Myrthe van Schaik 9 sep

  Vrees dat de link naar het consensusdocument niet correct is, krijg nu een foto (van overigens vrolijke vertegenwoordigers) te zien.

 3. Myrthe van Schaik 9 sep

  Vrees dat de link naar het consensusdocument niet correct is, krijg nu een foto (van overigens vrolijke vertegenwoordigers) te zien.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer