Sharon Sommers: ‘We hadden behoefte aan ruggespraak met elkaar’

Afbeelding voor Sharon Sommers: ‘We hadden behoefte aan ruggespraak met elkaar’

Sinds 1 oktober hebben physician assistants de mogelijkheid om intervisie op te voeren in hun kwaliteitsdossier. Tot die tijd gold dat alleen voor PA’s in de huisartsenzorg. Sharon Sommers is een van hen, en heeft dus al ervaring met intervisie op de werkplek.

‘Enkele jaren geleden zijn we op de huisartsenpost Arnhem-Noord gestart met een experiment om PA’s in te zetten’, vertelt Sharon Sommers. ‘Ik had een actieve rol om de functie van PA daarbinnen te implementeren. We merkten al snel dat we als PA’s een nieuwe beroepsgroep waren en soms alleen stonden bij een net-verhuisde huisartsenpost. We moesten echt onze plek innemen doordat niemand nog wist wat het inhield om met een PA te werken. Kortom, we hadden behoefte aan ruggespraak met elkaar, zodat we onszelf beter konden positioneren. 

Dat is inmiddels drie jaar geleden. Tijdens de intervisie ging het enerzijds over inhoudelijke zaken maar ook over andere dingen, zoals de arbeidsvoorwaarden. Zo was er in het begin koudwatervrees ten aanzien van de acceptatie van PA’s op de huisartsenpost. Hoe kun je dan het beste omgaan met weerstand? Dat is bijvoorbeeld een thema voor een intervisiegroep. 

In drie jaar tijd zijn we als intervisiegroep gegroeid en hebben we veel thema’s behandeld.
Afbeelding van

Uiteindelijk hebben we gekozen om te starten met een groep PA’s die allen op de huisartsenpost werkzaam zijn. We zijn gestart met vijf afgestudeerde PA’s. Student PA’s doen daar nog niet aan mee omdat ze intervisie tijdens de opleiding krijgen. Als zij klaar zijn kunnen ze een eigen intervisiegroep starten. In drie jaar zijn we als intervisiegroep gegroeid en hebben veel thema’s behandeld. Daarom willen we onze intervisiegroep niet uitbreiden met nieuwe leden.’ 

Sommers geeft aan dat de intervisiegroep vijf tot zes sessies per jaar heeft. Ze zitten nu in hun derde jaar. Thema’s die de revue passeren zijn omgaan met weerstand, omgaan met fouten, heftige gebeurtenissen, balans werk-privé, omgaan met werkdruk in covidtijd en nog veel meer.

Rol werkgever

Op de vraag of er een faciliterende rol is weggelegd voor de werkgever zegt Sommers dat haar werkgever alle tijd geeft voor intervisie en ook een externe begeleider financiert. 

‘Intervisie was in ons geval onderdeel van het project ‘Implementatie PA’s op de huisartsenpost’. Onze werkgever was ervan overtuigd dat begeleiding van een nieuwe groep professionals op de hap nuttig is. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een externe begeleider via de website coachesvoormedici.nl. We hebben vier coaches benaderd om de intervisiegroep te begeleiden en uiteindelijk onze keuze gemaakt. Het is vanuit NAPA niet verplicht om voor intervisie met een gecertificeerde begeleider te werken. Mijn ervaring is dat het werken met een getrainde externe coach als neutraal persoon heel prettig is om een open vizier te houden. We hebben bewust gekozen voor een coach buiten de regio, die geheel onafhankelijk is. De kosten voor een coach zijn circa 350 euro per sessie, die kun je eventueel met elkaar delen. Dat onze werkgever dit betaalt en wij hier uren voor krijgen, is erg fijn.’

Eerste ervaringen

Sommers’ eerste ervaringen zijn zeer positief. ‘Iedereen kijkt steeds uit naar een volgende sessie. We vinden het erg prettig om alles met elkaar te kunnen delen zonder dat er een oordeel aan vasthangt. Het heeft een positief effect en het helpt om te relativeren en oplossingen te bedenken in situaties waarbij je het gevoel hebt dat je klem zit. We bespreken met elkaar oplossingsrichtingen en dat helpt je om daarnaar terug te grijpen. Er zijn meerdere wegen naar Rome en je bent vrij in hoe je er komt. Je krijgt meer inzicht in de wegen die je kunt bewandelen. De geneeskunde is nou eenmaal niet zwart-wit.’

Sommers geeft PA’s nog de volgende tips:

  • Bespreek eerst met je werkgever wat er mogelijk is.
  • Je moet een groep hebben waarin je je veilig voelt, anders werkt het niet.
  • Een externe begeleider is van meerwaarde om je blinde vlekken bloot te leggen en meer de diepte in te gaan.

Voorbereidingen

Tanja Prins, beleidsmedewerker NAPA, heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan de voorbereidingen om intervisie aan de herregistratieregels toe te voegen. Wat was de aanleiding om dit project op te starten? 

Prins: ‘In 2020 waren er geluiden om de herregistratie-eisen van het BIG-register te verruimen met een eis voor deskundigheidsbevordering, waar intercollegiaal toetsen (ICT) een onderdeel van moest zijn. Beroepsverenigingen zouden dan zelf invulling mogen geven aan de activiteiten die onder de ICT zouden vallen. 

Reden om ons eigen beleid hierover onder de loep te nemen. We hebben onder alle leden een uitvraag gedaan naar ervaringen met ICT en het beoogde doel van deelname aan ICT. Hieruit is naar voren gekomen dat een deel van de PA’s graag wil deelnemen aan ICT, met de insteek dat je elkaar niet beoordeelt (toetst), maar dat je met elkaar leert door onder andere te reflecteren. 

Met deze inventarisatie op zak hebben we met een werkgroep alle ICT-instrumenten onder de loep genomen om te kijken welke instrumenten het beste passen bij de PA. Hieruit is intervisie als geschikt instrument voor alle PA’s uit de bus gekomen en daarom toegevoegd aan het accreditatiereglement. 

We hopen door middel van het delen van de eerste ervaringen van Sharon Sommers en een video andere PA’s te stimuleren om ook aan de slag te gaan met intervisie. Het is geen verplicht nummer, maar juist een aanvulling op de overige activiteiten die je deskundigheid bevorderen.’ 

Wat is intervisie?

Per 1 oktober zijn de herregistratieregels uitgebreid met inter­visie. Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering. PA’s uit hetzelfde vakgebied, of andere pro­fessionals met wie in multidisciplinair verband wordt samen­gewerkt, reflecteren volgens een vaste systematiek op het (eigen) handelen. Hierbij staat niet de medische inhoud van de casus centraal, maar houding, gedrag of handelingsdilemma.

 

Door middel van (zelf)reflectie, vragen, inzichten en expertise van anderen wordt meer inzicht verkregen in de eigen rol, houding en gedrag, denkpatronen, blinde vlekken, opvattingen en (onbewuste) overtuigingen bij de uitoefening van het werk. Door te leren van een situatie en van elkaar worden facetten van een goede beroeps­uitoefening geoptimaliseerd, zoals communicatie, medisch leiderschap, samenwerking, persoonlijke effectiviteit. Zo krijgt de professional meer zelfinzicht.

tekst: Milena Babovic, directeur NAPA
Contact: directeur@napa.nl

Dit artikel verscheen in NAPA Magazine, nr. 21, oktober 2022

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer