Shirly Wübbels benoemd tot lid van de ledenraad

Afbeelding voor Shirly Wübbels benoemd tot lid van de ledenraad

Op 11 mei jl. heeft NAPA ledenraad Shirly Wübbels (25) benoemd tot nieuw lid van de ledenraad. Shirly volgt Corrie Siegers op, die na jarenlange inzet binnen NAPA haar bestuurlijke werkzaamheden heeft beëindigd.

Shirly begon in september 2020 bij PRA Health Sciences in Groningen met haar MPA-opleiding (Master Physician Assistant). PRA is een klinisch onderzoekscentrum met circa 150 bedden. Zij is de eerste PA die opgeleid wordt in het verrichten van klinisch geneesmiddelenonderzoek. Onlangs verscheen een interview met haar in NAPA Magazine over haar pionierswerk. Shirly is de eerste PA in opleiding die deelneemt aan de ledenraad. NAPA wenst Shirly van harte welkom!

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van NAPA. In de ledenraad zijn de ruim 1650 leden van de NAPA vertegenwoordigd. De ledenraad heeft als taak het strategisch beleid van de NAPA goed te keuren en op basis daarvan toezicht uit te oefenen op het bestuur. Het toezicht is gericht op het strategisch meerjarenbeleidsplan en het afgeleide activiteitenplan, het goedkeuren van de begroting en het financieel jaarverslag. Ook behoren tot de taken van de ledenraad het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden.
De ledenraad bestaat uit zestien Physician Assistants (in opleiding). De raadsleden worden geacht de vereniging in het geheel te vertegenwoordigen, zonder andere belangen of ruggespraak. Vindt hier meer informatie over de ledenraad.

Save the date vervolgbijeenkomst Ledenraad on the road

Op 15 juni as. organiseert de ledenraad een online webinar voor alle leden. Het webinar is een vervolgbijeenkomst op een eerdere webinar in maart jl. Tijdens het webinar komen twee thema’s aan bod: de arbeidsvoorwaarden van PA’s in loondienst en hoe organiseer je je als PA’s binnen de instelling? Reserveer alvast 15 juni 19:00-21:30 in de agenda.

Bekijk hieronder de video die Shirly maakte bij haar sollicitatie voor de ledenraad.

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer