Skillmix-instrument voor huisartsen

Afbeelding voor Skillmix-instrument voor huisartsen
Skillmix-instrument: de beste personeelssamenstelling voor de optimale zorg.

De vraag naar zorg neemt toe én verandert. Eén van de grootste uitdagingen voor de huisartsenzorg is het optimaal inzetten van personeel, afgestemd op die zorgvraag. Borging van kwaliteit en toegankelijkheid tegen aanvaardbare kosten staan daarbij centraal. En er is schaarste op de arbeidsmarkt.

Zorgvragen bij de huisarts of de huisartsenpost zijn zeer divers. Het team in de huisartsvoorziening heeft dan ook een mix aan deskundigheden (‘skills’) nodig om zorg op maat te kunnen leveren. Dit vraagt om strategisch personeelsmanagement. Om huisartsen en managers daarbij te helpen maakten KOH en NIVEL een handig digitaal hulpmiddel: het Skillmixinstrument.

Het Skillmix-instrument is een gratis toegankelijke online applicatie voor zowel de huisartsenpraktijk als de huisartsenpost. Oók op regioniveau kan het instrument worden gebruikt. De gebruiker kan zelf informatie over de eigen organisatie invoeren.

Bewustwording

Het instrument levert allereerst feedback op de functiesamenstelling van het personeel, door deze af te zetten tegen vergelijkbare huisartsenvoorzieningen. Daarnaast biedt het instrument handvatten om na te denken over oplossingsrichtingen zoals taakherschikking en personeelsbehoud.

Over de ontwikkeling van het instrument

Het Skillmix-instrument is door het Nivel en KOH ontwikkeld, samen met huisartsen, praktijkmanagers en bestuurders van huisartsenvoorzieningen. De begeleidingscommissie tijdens het ontwikkeltraject bestond uit de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg InEen en de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). Het Skillmix-instrument is ontwikkeld met subsidie van het ministerie van VWS en de SSFH.Het project is uitgevoerd in nauwe samenwerking met LHV en InEen en gefinancierd door het ministerie van VWS en SSFH.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie online over het Skillmix-instrument.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer