Nieuws / Oogheelkunde

Al het nieuws

NAPA leden stemmen in met nieuwe Cao Ziekenhuizen

Een ruime meerderheid van de NAPA leden heeft ingestemd met het aangaan van de nieuwe Cao Ziekenhuizen. Alle betrokken cao-partijen hebben deze week ingestemd met de cao Ziekenhuizen 2019-2021. De cao Ziekenhuizen 2019-2021 is hiermee een feit. De onderhandelingen tot deze nieuwe cao verliepen moeizaam, na een intensief actietraject inclusief een historische landelijke ziekenhuisstaking op […] Lees verder

Nieuw experimenteerartikel maakt inzet PA’s in psychiatrie declarabel

Goed nieuws voor PA in de psychiatrie. Door een nieuw bekostigingsexperiment van de NZa is het mogelijk als PA tijd te registreren in een Diagnose Behandelcombinatie (DBC). Voor het experiment is het de bedoeling dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars een overeenkomst sluiten over het aangaan van het experiment. NAPA heeft zich met de vakgroep psychiatrie al […] Lees verder

Meer PA’s voor huisartsenzorg en ouderenzorg opleiden

Op 17 december 2019 heeft het Capaciteitsorgaan het nieuwe Capaciteitsplan met instroomadviezen voor de periode 2021-2024 aan de minister van VWS aangeboden. Uit deze raming blijkt dat er per jaar zo’n 180-250 PA’s opgeleid moeten worden om in de toekomst aan de zorgvraag te blijven voldoen. Het voorkeursadvies van het Capaciteitsorgaan is 250 instromers per […] Lees verder

NAPA Jaarplan 2020

NAPA bracht in 2018 haar strategische koers 2018-2021 uit. Daarin zijn de missie, visie en ambities van NAPA voor de komende jaren beschreven. De visie luidt als volgt: De NAPA verankert de rol van de Physician Assistants in het kader van taakherschikking in de gezondheidszorg in Nederland, zodat de PA’s volledig binnen het zorgsysteem worden […] Lees verder

15 jaar NAPA

In 2004 kwam een groep van 12 enthousiaste PA’s (in opleiding) bijeen met een gezamenlijk doel om een beroepsvereniging op te richten. De beroepsgroep telde toen ook niet veel meer PA’s (i.o). Er was wettelijk nog niets geregeld voor de PA’s. ‘De eerste vergaderingen gingen over de oprichtingsakte en de hoogte van de contributie, de […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?