Stakeholderanalyse naar de profielen Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist

Afbeelding voor Stakeholderanalyse naar de profielen Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist

Over de positionering van de beroepen van de Physician Assistant (PA) en de Verpleegkundig Specialist (VS)  ten opzichte van elkaar bestaat in de praktijk nog veel onduidelijkheid. Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten? Welke bevoegdheden hebben ze en hoe zien de opleidingen tot PA en VS eruit?

Uit een eerder onderzoek naar de functieprofielen, taken en verantwoordelijkheden van PA’s en VS’en kwam een helder beeld naar voren over de kenmerken van beide beroepen – ook naar elkaar. In de praktijk is dat beeld echter niet zo helder. Of een PA of een VS wordt aangenomen berust vaak op toeval, omdat men onvoldoende weet wanneer welke zorgprofessional het beste kan worden ingezet. Om de discussie over de positionering van de PA en VS te ondersteunen is een notitie geschreven door onderzoekers verbonden aan Radboudumc, IQ healthcare en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hiervoor zijn individuele en groepsinterviews gehouden met diverse stakeholders.

De notitie bevat:

  • beschrijving van de twee verschillende profielen van de PA en de VS;
  • beïnvloedende factoren op de inzet van de PA en de VS op de werkvloer;
  • aanbevelingen voor PA’s en VS’en, beroepsverenigingen, koepels artsen/overheid, zorgorganisaties en opleidingen.

Download hier de notitie

Gerelateerd:

Blog van Milena Babovic, directeur NAPA ‘PA/VS:Zoek het verschil’, gepubliceerd op 4 juni 2018 op www.gzndhdszrg.nl

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer