Stimuleringsregeling opleiden PA en VS in de huisartsenzorg

Eindhoven, 8 oktober 2013

Het perspectief voor de eerste lijn is duidelijk: daar ligt de uitdaging voor de toekomst! Voor het beantwoorden van alle zorgvragen zijn wel voldoende gekwalificeerde hulpverleners nodig. Verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) blijken een aanwinst voor de praktijk. Echter, hun inzet in de huisartsenzorg is marginaal. Het probleem is een tekort aan opleiders en leerwerkplekken.

Daarom heeft de Landelijke Stuurgroep Taakherschikking Eerstelijn, bestaand uit vertegenwoordigers van relevante koepelorganisaties, de stimuleringsregeling “Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg” ingesteld.

Huisartsen en hun organisaties die deze zorgprofessionals willen opleiden èn structureel inzetten, kunnen zich aanmelden en een onderbouwde aanvraag voor ondersteuning indienen bij een onafhankelijke beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie toetst de aanvraag en wijst al dan niet een financiële tegemoetkoming toe. Er is € 800.000,- beschikbaar, waarmee zoveel mogelijk leerwerkplekken worden gerealiseerd.

De stimuleringsregeling betreft tegemoetkoming voor het opleiden van studenten VS PA in de huisartsenzorg die de opleiding zijn gestart in september 2013 (cohort 2013) en/of die de opleiding starten in september 2014 (cohort 2014).

Aanmelden voor cohort 2013 kan van 15 oktober 2013 tot 15 december 2013;

Aanmelden voor cohort 2014 kan van 15 oktober 2013 tot 1 maart 2014.

Aanmeldingen dienen digitaal te worden ingestuurd via het aanvraagformulier Regeling Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg.

Het aanvraagformulier en meer informatie is te vinden op de website van de Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (Stichting KOH): www.stichtingkoh.nl.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer