Stimuleringssubsidie beschikbaar voor opleiding PA of VS in huisartsenzorg

Afbeelding voor Stimuleringssubsidie beschikbaar voor opleiding PA of VS in huisartsenzorg
Huisartsen(organisaties) die vanaf september 2023 een physician assistant (PA) of verpleegkundig specialist (VS) willen opleiden, kunnen tot 1 februari 2023 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Het aanvraagformulier en de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen, zijn te vinden op de website van Stichting KOH. Een onafhankelijke commissie beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de criteria en of de aanvraag wordt gehonoreerd. In het geval van een toekenning wordt ook de hoogte van de subsidie bekend gemaakt. Met het beschikbare budget wil de commissie zoveel mogelijk aanvragen honoreren.

Kans voor huisarts

De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. Hiervoor heeft hij een team om zich heen nodig. De inzet van een taakherschikker biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. Het is voor huisartsen een manier om de eigen werklast te sturen. Door het werk anders te organiseren, geeft een huisarts niet alleen taken weg maar kan er zelf ook weer nieuwe uitdagingen bij krijgen.

Tekort

Nog relatief weinig PA’s en VS’en werken in huisartsenpraktijken of -posten. Financiële drempels zorgen voor een tekort aan opleidingsplaatsen en huisartsopleiders. De stimuleringssubsidie helpt huisartsen en hun organisaties om deze stap te zetten.

Meer informatie

De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit. Neem voor meer informatie of vragen contact op met Stichting KOH op telefoonnummer 040 – 231 06 20 of stuur een e-mail naar info@stichtingkoh.nl.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer