Stimuleringssubsidie huisartsen om PA op te leiden 1 oktober open

Afbeelding voor Stimuleringssubsidie huisartsen om PA op te leiden 1 oktober open

Vanwege de grote belangstelling gaat de stimuleringssubsidie voor huisartsen(organisaties) dit keer eerder open. Huisartsen en –organisaties die vanaf september 2019 een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) willen opleiden kunnen tot 10 december 2018 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Het aanvraagformulier en de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen vindt u op onze website. U kunt het formulier plus bijlagen vóór 10 december 2018 sturen naar beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl.

Beoordeling
Een onafhankelijke commissie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de criteria. De commissie besluit of uw aanvraag wordt gehonoreerd en in het geval van een toekenning wat de hoogte van de subsidie is. Met het beschikbare budget wil de commissie zoveel mogelijk aanvragen honoreren.

Kans voor huisarts
De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. Hiervoor heeft hij een team om zich heen nodig. De inzet van de PA en VS biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. Het is voor huisartsen een manier om de eigen werklast te sturen. Door het werk anders te organiseren geeft een huisarts niet alleen taken weg maar kan er zelf ook weer nieuwe uitdagingen bij krijgen.

Tekort
Nog weinig PA’s en VS-en werken in huisartsenpraktijken of -posten. Financiële drempels zorgen voor een tekort aan opleidingsplaatsen en huisartsopleiders. De stimuleringssubsidie helpt huisartsen en hun organisaties om deze stap te zetten.

De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit.

Vragen?
Neem contact op met de projectleider Emmy Derckx op telefoonnummer 040 – 231 06 20 of stuur een
e-mail naar e.derckx@stichtingkoh.nl.

Meer informatie over de aanvraagprocedure is te vinden op de website van Stichting KOH

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer