Stimuleringssubsidie voor opleiden PA in de huisartsenzorg beschikbaar

Afbeelding voor Stimuleringssubsidie voor opleiden PA in de huisartsenzorg beschikbaar

Huisartsen of hun organisaties die vanaf september 2020 een physician assistant (PA) willen opleiden kunnen tot 1 februari 2020 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. Het aanvraagformulier en de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen is te vinden op de website van Stichting KOH. De aanvraag dient vóór 1 februari 2020 binnen te zijn.

Kans voor huisarts

De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. Hiervoor heeft hij een team om zich heen nodig. De inzet van de PA biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. De PA is breed medisch opgeleid en kan veel taken van de huisarts zelfstandig uitvoeren. Het is voor huisartsen een manier om de eigen werklast te sturen. Door het werk anders te organiseren geeft een huisarts niet alleen taken weg maar kan er zelf ook weer nieuwe uitdagingen bij krijgen.

Tekort

Er zijn op dit moment ca. 150 PA’s werkzaam of in opleiding in huisartsenpraktijken of -posten. En dat is nog te weinig, gezien de toenemende arbeidskrapte en de stijgende zorgvraag. Financiële drempels zorgen soms voor een tekort aan opleidingsplaatsen en huisartsopleiders. De stimuleringssubsidie helpt huisartsen en hun organisaties om deze stap te zetten.

Beoordeling aanvraag
De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit. Een onafhankelijke commissie beoordeelt of de aanvraag van de huisarts voldoet aan de criteria. De commissie besluit of de aanvraag wordt gehonoreerd en in het geval van een toekenning wat de hoogte van de subsidie is. Met het beschikbare budget wil de commissie zoveel mogelijk aanvragen honoreren. De huisarts kan het formulier plus benodigde bijlagen vóór 1 februari 2020 sturen naar beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl 

Vragen over stimuleringssubsidie? Neem contact op met de projectleider Emmy Derckx op telefoonnummer 040 – 231 06 20 of stuur een e-mail naar e.derckx@stichtingkoh.nl

Meer informatie

Lees hier de artikelen en bekijk hieronder de video:

Reacties

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer