Stimuleringssubsidie voor opleiden PA in huisartsenzorg

Afbeelding voor Stimuleringssubsidie voor opleiden PA in huisartsenzorg
Huisartsen(organisaties) die in september 2024 willen starten met het opleiden van een een physician assistant, kunnen tot 15 januari 2024 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. 

Het aanvraagformulier, het format voor het projectplan en de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen, is te vinden op de website van KOH. Het formulier plus benodigde bijlagen graag mailen vóór 15 januari 2024 naar beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl

Beoordeling

Een onafhankelijke commissie beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de criteria. De commissie besluit of de aanvraag wordt gehonoreerd en wat de hoogte van de subsidie is. De stimuleringssubsidie is geen vooraf vastgesteld bedrag. Met het beschikbare budget wil de commissie zoveel mogelijk aanvragen honoreren. 

Kansen voor de huisarts

De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. Hiervoor heeft de huisarts een team om zich heen nodig. De inzet van de physician assistant biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken en om de eigen werklast te sturen.

Financiële drempels zorgen voor een tekort aan opleidingsplaatsen voor PA’s en huisartsopleiders. De stimuleringssubsidie helpt huisartsen en hun organisaties om deze stap wél te zetten. 

De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit. 

Vragen?

Neem contact op met stichting KOH op telefoonnummer 040 – 231 06 20 of stuur een e-mail naar info@stichtingkoh.nl.

Laatste update: 28-11-2023

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer