Stimuleringssubsidie voor opleiden PA in huisartsenzorg

Afbeelding voor Stimuleringssubsidie voor opleiden PA in huisartsenzorg
Huisartsen of hun organisaties die vanaf september 2023 een physician assistant of verpleegkundig specialist willen opleiden, kunnen tot 1 februari 2023 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. 

Het aanvraagformulier en de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen vindt u op de website van KOH. U kunt het formulier plus benodigde bijlagen vóór 1 februari 2023 sturen naar beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl

Beoordeling

Een onafhankelijke commissie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de criteria. De commissie besluit of uw aanvraag wordt gehonoreerd en in het geval van een toekenning wat de hoogte van de subsidie is. De stimuleringssubsidie is aldus geen vooraf vastgesteld bedrag.

Met het beschikbare budget wil de commissie zoveel mogelijk aanvragen honoreren. 

Kans voor huisarts

De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. Hiervoor heeft de huisarts een team om zich heen nodig. De inzet van de verpleegkundig specialist en physician assistant biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. Het is voor huisartsen een manier om de eigen werklast te sturen. Door het werk anders te organiseren geeft een huisarts niet alleen taken weg maar kan er zelf ook weer nieuwe uitdagingen bij krijgen.

Tekort

Nog weinig verpleegkundig specialisten en physician assistants werken in huisartsenpraktijken of -posten. Financiële drempels zorgen voor een tekort aan opleidingsplaatsen en huisartsopleiders. De stimuleringssubsidie helpt huisartsen en hun organisaties om deze stap te zetten. 

De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit. 

Vragen?

Neem contact op met stichting KOH op telefoonnummer 040 – 231 06 20 of stuur een e-mail naar info@stichtingkoh.nl.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer