Stimuleringssubsidie voor opleiden PA of VS in de huisartsenzorg beschikbaar

Afbeelding voor Stimuleringssubsidie voor opleiden PA of VS in de huisartsenzorg beschikbaar

Huisartsen(organisaties) die vanaf september 2022 een physician assistant (PA) of verpleegkundig specialist (VS) willen opleiden kunnen tot 1 februari 2022 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. Het aanvraagformulier en de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen is te vinden op de website van Stichting KOH. De aanvraag dient vóór 1 februari 2022 naar de beoordelingscommissie gestuurd te worden. Met het beschikbare budget wil de commissie zoveel mogelijk aanvragen honoreren.

Beoordeling
Een onafhankelijke commissie beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de criteria en of de aanvraag wordt gehonoreerd. In het geval van een toekenning wordt ook de hoogte van de subsidie bekend gemaakt.

Kans voor huisarts
De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. Hiervoor heeft hij een team om zich heen nodig. De inzet van een taakherschikker biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. Het is voor huisartsen een manier om de eigen werklast te sturen. Door het werk anders te organiseren geeft een huisarts niet alleen taken weg maar kan er zelf ook weer nieuwe uitdagingen bij krijgen.

Tekort
Nog relatief weinig PA’s en VSen werken in huisartsenpraktijken of -posten. Financiële drempels zorgen voor een tekort aan opleidingsplaatsen en huisartsopleiders. De stimuleringssubsidie helpt huisartsen en hun organisaties om deze stap te zetten.
De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit.

Vragen?
Neem contact op met stichting KOH op telefoonnummer 040 – 231 06 20 of stuur een e-mail naar info@stichtingkoh.nl

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer