PA internationaal: een update

Afbeelding voor PA internationaal: een update

Eind 2019 is de NAPA werkgroep internationaal opgericht. Ondanks Corona heeft de werkgroep niet stil gezeten. Een aantal activiteiten zoals de jaarlijkse bijeenkomst tijdens het AAPA congres en de Europese bijeenkomst in Berlijn konden niet doorgaan. Toch zijn er veel ontwikkelingen. Hierbij een update.

Op zeer regelmatige basis zijn er online bijeenkomsten van verschillende werkgroepen waaraan Lian Elfering, Vincent Straten en Quinten van den Driesschen deelnemen. Met deze initiatieven worden de internationale contacten geïntensiveerd. Zo is er een werkgroep die zich bezighoudt met internationale samenwerking van alle soorten PA-organisaties. Eind 2017 is de ‘International Physician Assistant Organization’ (IPAO) opgericht waarin NAPA een voortrekkersrol heeft en actief deelneemt. IPAO brengt PA Associations vanuit heel de wereld bij elkaar, deelt informatie, best practise en onderzoeksdata om zo de groei en succes van physician assistants en physician associates oa in heel de wereld te promoten. Onlangs heeft deze werkgroep een internationale website gelanceerd; www.internationalpas.org.

Een andere werkgroep is bezig om samen met de WHO de bekendheid van PA en ‘soortgelijke beroepen’ te vergroten. Er zijn namelijk veel verschillen in de opleiding tot PA wereldwijd. Duidelijk is dat er veel aan artsen gelieerde beroepen zijn die werkzaamheden verrichten op verschillende bekwaamheidniveaus en mate van bevoegdheden. En bovendien bestaan er verschillende namen voor ongeveer hetzelfde beroep (vergelijkbaar met PA). Van vooral assisterend tot zelfstandig geneeskundig, van bachelor tot master. Vooral in Afrika wordt al decennia gewerkt met bijv. Medical Assistants. In de werkgroep van PA opleidingen worden deze verschillen geïdentificeerd en gezocht naar overeenkomsten. De online bijeenkomsten faciliteren onder andere de samenwerking tussen opleidingen en maken bijvoorbeeld ondersteuning mogelijk van gevorderde aan beginnende opleidingen. Nederland heeft wereldwijd een voorbeeldrol en de werkgroep helpt en denkt mee met andere landen een goed opleidingsprogramma op te stellen. Ook wordt er veel uitgewisseld over onderwijs methoden. Zoals problem based learning en over onderwijs onder corona omstandigheden. Hoe groot de verschillen ook zijn, alle opleidingen hebben wereldwijd het onderwijs grotendeels online moeten organiseren.

Contactgroep voor studenten 

Inmiddels is er ook een contactgroep voor studenten opgericht: de International Federation of Physician Assistant/ Physician Associate and Clinical Officier/Clinical associate comparable students association. Kortom IFPAC!

PA’s in opleiding worden uitgenodigd eens op deze website te kijken http://www.ifpacs.org

 

NAPA werkgroep internationaal

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer