Subsidies voor juiste zorg op de juiste plek

Afbeelding voor Subsidies voor juiste zorg op de juiste plek

Zorgprofessionals die financiële ondersteuning zoeken voor regionale projecten in het kader van ‘juiste zorg op de juiste plek’ kunnen gebruikmaken van diverse subsidies. ZonMw biedt subsidieregelingen voor nieuwe én bestaande projecten. Ze kunnen bij ZonMw bovendien vouchers aanvragen om met behulp van data-experts een beter beeld te krijgen van de zorgvraag in de regio en hoe deze zich de komende jaren ontwikkelt. De regelingen lopen tot en met 2021.

Met de subsidiemogelijkheden wil het ministerie van VWS zorgprofessionals ondersteunen bij het realiseren van juiste zorg op de juiste plek: een bredere beweging met als doel zorg zo dichtbij mogelijk bij de patiënt te organiseren en verder weg als dat nodig is. Denk hierbij aan medisch specialistische ondersteunende zorg in een anderhalvelijnscentrum samen met huisartsen, of een tele-consult met de fysiotherapeut met het doel de patiënt zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis te behandelen. Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) bestaat uit 4 verschillende subsidie-instrumenten: 3 impulsen en een voucher. Deze subsidie-instrumenten komen jaarlijks (tot en met 2021) beschikbaar – 1 of 2 keer per jaar.

Een overzicht van alle subsidiemogelijkheden staat op de website van ZonMw.

Netwerkgeneeskunde
Volgens de Federatie Medisch Specialisten kan juiste zorg op de juiste plek het beste worden gerealiseerd via netwerkgeneeskunde. Afhankelijk van de zorg die nodig is, beweegt de juiste zorgverlener vanuit de juiste plek naar de patiënt toe vanuit een netwerk. De ene keer is dit een huisarts, diëtist of fysiotherapeut, de andere keer een medisch specialist. Dat geldt ook voor de physician assistants die naar de patiënt to gaan om de zorg te verlenen. Zorgverleners die werken volgens het principe van netwerkgeneeskunde zitten idealiter niet meer ‘vast’ aan de muren van één ziekenhuis maar werken op meerdere locaties, bijvoorbeeld in meerdere ziekenhuizen, maar ook in een huisartsenpraktijk.

Op de website van de Federatie staan diverse voorbeelden van netwerkgeneeskunde.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer