Taakherschikking krijgt aandacht tijdens Tweede Kamerdebat over arbeidsmarktbeleid

Afbeelding voor Taakherschikking krijgt aandacht tijdens Tweede Kamerdebat over arbeidsmarktbeleid
Bron afbeelding: Tweede Kamer.nl 

Op 18 januari jl. vond het debat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg plaats in de Tweede Kamer. VVD, PVV en CDA (ook namens de CU) hebben aan de minister van VWS aandacht gevraagd voor taakherschikking.

Tweede Kamerlid Van den Hil (VVD) heeft onder andere de minister van VWS opgeroepen om taakherschikking meer te stimuleren en om het aantal opleidingsplaatsen uit te breiden. Zo ziet zij een rol voor PA’s weggelegd bij de forensische zorg. Ook vraagt zij naar de status van het onderzoek naar lijkschouw door PA en VS. Verder ziet zij graag dat de MPA-opleiding gaat uitbreiden naar Zeeland.

Ook Kamerlid Agema (PVV) vindt de PA’s van cruciaal belang. Ze vatte het mooi samen: ‘Artsen die komen en gaan, maar de PA zal altijd blijven bestaan’. Zij doelde daarmee op de continuïteit die PA’s bieden op de afdelingen. Daarom vindt zij uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen nodig. 

Kamerlid Van den Berg (CDA, mede namens ChristenUnie) heeft ook stilgestaan bij het belang van de capaciteitsramingen en verzoekt de minister om het ramingsadvies op te volgen.

Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport antwoordde op de vragen dat zij erg blij is met PA’s en VS’en en dat artsen ook blij zijn met taakherschikking. Verder ziet zij in dat taakherschikking soms ook wordt tegengehouden door onbegrip bij zorgprofessionals over de juiste competenties van taakherschikkers. 

Wat betreft lijkschouw wordt er op korte termijn een eindrapportage van een onderzoek verwacht. 

Tenslotte komt de minister binnenkort met een brief over de opvolging van de adviezen van het Capaciteitsorgaan

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer