Taakherschikking

Afbeelding voor Taakherschikking

Bij taakherschikking worden taken en bijbehorende bevoegdheden tussen beroepsgroepen herverdeeld, met als doel de zorg doelmatiger te organiseren en de stijgende zorgvraag het hoofd te bieden.

Maatwerkafspraken

Een PA is bevoegd, mits bekwaam, om zelfstandig zorg te indiceren, handelingen uit te voeren en te delegeren (zie Bevoegdheden PA).

De werkzaamheden van een PA kunnen in de praktijk per individu, per specialisme en per afdeling verschillen. Deze zijn namelijk mede afhankelijk van de behoeften van de werkgever en van de voorkeuren, kennis en vaardigheden van de PA.

Iedere instelling, afdeling of samenwerkingsverband kan lokaal invulling geven aan  taakherschikking en maatwerkafspraken maken over het takenpakket van een PA. Hierbij moet rekening gehouden wordt met wet- en regelgeving  en de eventuele landelijke afspraken over taakherschikking. Voor het vastleggen van de afspraken over het takenpakket kan het Werkformulier Implementatie Taakherschikking worden gebruikt.

Met een aantal wetenschappelijke verenigingen is de handreiking specifiek gemaakt in een consensusdocument voor een specialisme. Hiermee worden voor een specifiek medisch specialisme de landelijke kaders waarbinnen samenwerking tussen PA’s en medisch specialisten plaats kan vinden, geconcretiseerd.

Gerealiseerde consensusdocumenten per specialisme

Anesthesiologie (2015)

Cardio Thoracale Chirurgie (2020)

Heelkunde (2019)

Huisartsgeneeskunde (2022)

Interne Geneeskunde (2020)

Keel-Neus-Oorheelkunde (2016) (herziening in 22/23)

Klinische Geriatrie/Interne Ouderengeneeskunde (2021)

Klinische Genetica (2022)

Kindergeneeskunde (2021)

Longgeneeskunde (2018) (herziening in 22/23)

Maag-Darm-Leverziekten (2021)

Neurologie (2020)

Plastische Chirurgie (2019)

Oogheelkunde (2020)

Orthopedie (2019)

Ouderengeneeskunde (2022)

Radiologie (2021)

Reumatologie (2018)

Revalidatiegeneeskunde (2020)

SEH/Intensive care (2019)

Spoedeisende Geneeskunde (2020)

Urologie (2021)