Taakherschikkingswet opnieuw geagendeerd

Nadat afgelopen november de ’taakherschikkingswet’ al een keer geagendeerd was door de Tweede Kamer en geannulleerd werd wegens een spoeddebat, is nu wederom de wet op de agenda gezet. Inmiddels heeft dit debat plaatsgevonden op 9 februari.

Hoewel alle partijen positief staan t.o.v. het regelen van Taakherschikking, zijn er toch nog een aantal kritische kanttekeningen en vragen. Ook de KNMG heeft, ondanks de langdurige betrokkenheid op beleidsniveau een aantal kritische vragen.

De minister komt op korte termijn hierop terug. Dan vindt ook de definitieve stemming plaats.

Binnenkort zal de volgende zitting worden gehouden. Het geheel is op internet live to volgen via deze link: http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/plenaire_vergaderingen/live_debat_plenaire_zaal/index.jsp

Zie hiervoor http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/plenaire_vergaderingen/volgende_weken/index.jsp#TitleLink3

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer