Taakverschuiving en kwaliteit van zorg in de praktijk

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) stond recent een publicatie van een onderzoek naar de taakverschuiving en de kwaliteit van zorg in de praktijk op de polikliniek anesthesiologie van het UMC St Radboud Nijmegen. Hieronder wordt kort het onderzoek beschreven, voor een volledige versie hiervan verwijzen we naar de website van de NTvG (inloggen) of de papieren versie.

PHYSICIAN ASSISTANT VERSUS AIOS OP DE PREOPERATIEVE POLI ANESTHESIOLOGIE

Reinier C. Tromp Meesters,Aggie M. Hettinga,Geert van den Brink,Cornelis T. Postma en Gertjan Scheffer

DOEL

Vergelijking van de klinische vaardigheden van artsen in opleiding tot anesthesioloog (tweedejaars-aios) en physician assistants (PA) met betrekking tot de werkzaamheden op de preoperatieve polikliniek Anesthesiologie.

OPZET

Vergelijkend kwalitatief observationeel onderzoek.

METHODE

Beide studiegroepen werden vergeleken met behulp van 5 toetsstations in de vorm van 5 verschillende casussen van wisselende complexiteit met gestandaardiseerde patiënten. Voor elke casus werden de resultaten van de PA’s en aiossen beoordeeld door de patiënten en 2 anesthesiologen, volgens een kwantitatief scoringssysteem op 4 klinische vaardigheden relevant voor de preoperatieve polikliniek Anesthesiologie. De vaardigheden waren anamnese, lichamelijk onderzoek, communicatie en verslaglegging. Per station werd een score berekend per te onderzoeken vaardigheid. De scores van de groepen werden vervolgens vergeleken.

RESULTATEN

9 PA’s en 11 aiossen deden de stationstoets. Er bleken geen significante verschillen aantoonbaar tussen de 2 groepen deelnemers.

CONCLUSIE

In het hier beschreven onderzoek in de setting van een preoperatieve polikliniek Anesthesiologie werd er geen verschil gevonden in de klinische vaardigheden tussen PA’s en tweedejaars-aiossen anesthesiologie.

Bron: Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5518

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer