Taskforce ziet rol voor PA bij lijkschouw

Afbeelding voor Taskforce ziet rol voor PA bij lijkschouw

Op 2 februari is het rapport van de Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie aan de Tweede Kamer aangeboden. De Taskforce heeft zich gericht op het functioneren van de gehele keten van lijkschouw en mogelijkheden tot nader postmortaal onderzoek en constateert dat verbeteringen mogelijk zijn. NAPA heeft medio 2017 met de Taskforce gesproken over de mogelijkheden om PA’s meer bevoegdheden te geven bij lijkschouw. Met name PA’s werkzaam in de ouderenzorg en huisartsenzorg kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. In het laatste nummer van de MPA ging het praktijkperikel van Milou van Ingen (PA neonatologie) over dit onderwerp.

NAPA is verheugd dat de Taskforce de nieuwe beroepsgroepen zoals de PA’s in het rapport heeft genoemd.

De Taskforce heeft in een van de aanbevelingen de mogelijkheden te verkennen om physician assistants (PA’s) in te zetten om de behandelend arts te ontlasten bij het uitvoeren van de lijkschouw, mits PA’s een gerichte opleiding volgen en de WLb dat toelaat. De mogelijkheden hiervan dienen nader te worden onderzocht.

De taskforce is daarnaast tot de conclusie gekomen dat het Nederlandse systeem tot goede resultaten kan leiden, maar dat het beter zou kunnen functioneren als er maatregelen worden genomen op het gebied van opleidingen en informatiehuishouding.

De nog toe te sturen beleidsreactie zal worden opgesteld in samenhang met de rapporten “Verankering voor de toekomst” over de forensisch medische expertise voor kinderen en het rapport “Toekomst voor de forensische geneeskunde” over forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg en staat gepland voor dit voorjaar.

Lees hier het rapport en begeleidende brief.

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer