Taskforce Zorg op de juiste plek ziet kansen in taakherschikking

Afbeelding voor Taskforce Zorg op de juiste plek ziet kansen in taakherschikking

De Taskforce Zorg op de juiste plek (Taskforce) heeft het rapport ‘Juiste zorg op de juiste plek’ uitgebracht. De essentie van de Juiste zorg op de juiste plek is: het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). In de visie van de Taskforce worden de Physician Assistants (PA) ook enkele keren genoemd.

De Taskforce merkt op dat er toenemende aandacht is voor het anders organiseren van de zorg, zoals bijvoorbeeld via taakherschikking. Uit onderzoek blijkt dat patiënten hierdoor meer tijd hebben voor hun zorgvraag, de kwaliteit behouden blijft en snellere hulp wordt ervaren op de huisartsenpost en in ziekenhuizen. De Taskforce vindt het van essentieel belang dat iedereen bekend is met de mogelijkheden van taakherschikking.

De visie van de Taskforce en de bouwstenen die de Taskforce aanreikt, worden nadrukkelijk betrokken bij de besprekingen over nieuwe Hoofdlijnenakkoorden. Minister Bruins is van plan om deze visie aan de orde te stellen in de gesprekken die hij voert met mensen in de praktijk. Er zullen ook vervolgactiviteiten over dit thema worden georganiseerd. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

 

In het rapport (p 35) wordt ook naar de voorlichtingsfilmpjes over de inzet van PA en VS verwezen.

 

 

Reacties

  1. susan quarre 4 apr

    Juist in de huisartsenpraktijk is dit ook van groot belang, ik werk hier graag aan mee.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer