Terugblik Kamerdebat wijziging Wet BIG

Afbeelding voor Terugblik Kamerdebat wijziging Wet BIG

Gisteren heeft een ruime meerderheid van de 2e Kamer de wijziging van de Wet BIG gesteund. De wet gaat de zelfstandige bevoegdheid van PA en VS regelen. Demissionair minister Schippers van VWS sprak lovende woorden voor het werk van PA en VS en had het over ‘in feite een formalisering van de dagelijkse praktijk’ en om ‘de juiste persoon op de juiste plek’.

Een aantal fracties stelde vragen over enkele aspecten, zoals de definitie van ‘beperkte complexiteit’, de positie van de PA in de GGZ en PA klinisch verloskunde, de mate waarin de patiënt bekend is met de naam physician assistant, het aantal opleidingsplaatsen en een betere benutting van de rol van de VS/PA in de 1e lijn.

Minister Schippers gaf aan een onderzoek te willen laten uitvoeren naar het aantal opleidingsplaatsen voor de VS/PA door het Capaciteitsorgaan. Hoewel het aantal opleidingsplaatsen voor de VS/PA de laatste jaren stijgt, worden niet alle opleidingsplaatsen benut. Daarnaast gaat de minister de Zorgautoriteit nogmaals vragen om naar de situatie van PA in de GGZ te kijken. Ten slotte wil de minister onderzoeken in hoeverre PA klinisch verloskunde, die een dubbelregistratie nodig heeft, straks met een BIG-nummer in het BIG register ingeschreven kan staan.

Komende dinsdag 12 september stemt de Tweede Kamer over het voorstel met betrekking tot deze wetswijziging. Daarna volgt ook een debat en een stemming in de Eerste Kamer.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer