Teruggave contributie opvragen

Afbeelding voor Teruggave contributie opvragen

De contributie die NAPA leden betalen voor het lidmaatschap van een beroepsvereniging die federatiepartner is van werknemersorganisatie FBZ, heeft de status van vakbondscontributie. Alle NAPA leden zijn via het NAPA lidmaatschap tevens lid van FBZ en komen dus hiervoor in aanmerking.  Hieronder leest u hier meer over.

Contributie terugvragen

Als NAPA leden nog in aanmerking willen komen voor teruggave van de NAPA contributie over dit jaar, dan moet dit zo snel mogelijk bij de werkgever kenbaar worden gemaakt. Als uiterste datum hanteren de meeste werkgevers half november.

Wat staat er in uw cao?

Voor veel cao’s geldt (zie overzicht) dat de contributie verrekend mag worden met de werkgever, bijvoorbeeld via het brutoloon. In de werkkostenregeling staat welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken. De teruggave door de werkgever van de contributie is onderdeel van de invulling van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Wordt er in de tekst verwezen naar regelingen met de werkgever, informeert u dan bij personeelszaken of een lid van de OR wat er over de vergoedingen van contributies in uw instelling is afgesproken. Sommige werkgevers hanteren een ruimere vergoeding van de contributie dan de cao.

FAQ

Heeft u nog vragen? De nieuwe FAQ die FBZ heeft opgesteld over (gedeeltelijke) vergoeding van de contributie geeft antwoord op veelgestelde vragen. Bijvoorbeeld hoe dit terug te vragen bij de werkgever en hoe de verrekening plaatsvindt.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer