Arbeidsmarkt

NAPA is lid van de Federatie van Beroepen in de Zorg (FBZ). Daarmee zet NAPA zich in voor goede arbeidsvoorwaarden voor de physician assistants. FBZ onderhandelt namens NAPA als cao-partij over arbeidsvoorwaarden aan grote cao-tafels, met name in de zorg. Voor de PA’s gaat het om de volgende cao’s:

Behalve het cao-overleg op landelijk niveau voert FBZ overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. De afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan.

Daarnaast is NAPA lid geworden van het Amtenarencentrum. Zij onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden van de physician assistants werkzaam bij bijv. defensie.

Meer informatie

http://www.fbz.nl

http://www.ambtenarencentrum.nl

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?