Ledenraadpleging

Referendum wijziging statuten NAPA

Publicatiedatum               16-05-2019
Einddatum referendum  01-06-2019
Status                                  Actief
Type consultatie                Referendum statutenwijziging

In het bestuur en de ledenraad is een voorstel aangenomen om de statuten op een aantal punten te wijzigen. Het gaat om de volgende wijzigingen:

1. de verenigingstuchtraad wordt opgeheven, omdat PA’s na de BIG wetswijziging volledig onder medisch tuchtrecht vallen;
2. bijzonder lidmaatschap wordt ingevoerd voor leden die geen praktiserend PA meer zijn en
3. mogelijkheid wordt gecreëerd om externe deskundigen toe te laten tot een Raad van Advies.

Daarnaast bevonden zich een aantal inconsistenties in de statuten, zie nu in afstemming met een notaris zijn rechtgezet.

Ledenraadpleging
Conform de huidige statuten heeft u als NAPA lid recht op een referendum met betrekking tot de voorgenomen statutenwijziging.

Via deze link kunt u de nieuwe tekst van de statuten bekijken.

Vanaf 1 juni kunt u niet meer stemmen.

Mocht u na het lezen van de voorgestelde statutenwijziging een inhoudelijke reactie willen geven, dan kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@napa.nl t.a.v. ledenraad NAPA

U ontvangt terugkoppeling van de uitkomst van het referendum via de NAPA nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?