Tijdschrijven in de ggz vanaf 2018

Afbeelding voor Tijdschrijven in de ggz vanaf 2018

Sinds 2015 heeft de NZa registratie- en declaratieregels aangepast en mogen PA’s zelf een DBC openen en sluiten. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk een polikliniekbezoek aan de PA te registreren zonder tussenkomst van een arts. Op dit moment is er een uitzondering voor de PA’s werkzaam in GGZ. De PA’s komen nl. niet voor in de zgn. GGZ-Beroepentabel en kunnen daardoor in de GGZ geen tijd schrijven.  De NZa heeft voor de zomer aangegeven dat, mede door signalen van de NAPA, de effecten van de zgn. GGZ- beroepentabel te zullen evalueren en dat de NZa voornemens is alle beroepen voortaan de mogelijkheid te geven om tijd te registreren. Dus ook de PA’s. Hieronder leest u wat er in 2018 gaat veranderen?

Wat verandert er voor de PA?

U kunt vanaf 2018 de tijd die u aan een patiënt besteedt als PA registreren, waardoor de bijdrage aan de ggz-behandeling inzichtelijk wordt. Op basis hiervan kunt u eventueel binnen uw organisatie in gesprek over de rol van de PA. Deze informatie kan bruikbaar zijn bij gesprekken met bijvoorbeeld zorgverzekeraars over taakherschikking in de GGZ. De NAPA adviseert haar leden om dit te doen, zodat de inzet van PA in de GGZ zichtbaarder wordt.

Regiebehandelaarschap

Het tijdschrijven door de PA in de GGZ zal helaas nog steeds moeten gebeuren onder verantwoording van de bij de diagnose/behandeling betrokken zijnde regiebehandelaar. Op dit moment is de PA geen regiebehandelaar. NAPA spant zich de komende tijd in om de PA bij de herziening van het kwaliteitsstatuut GGZ als regiebehandelaar op te laten nemen. Dit is in lijn met het gedachtegoed van taakherschikking en de wet BIG.

Meer over tijdschrijven is terug te vinden in de NR/REG-1803 – gespecialiseerde ggz en in het beroepentabel GGZ.

In de FAQ’s is meer te lezen over de inzet van PA’s in de GGZ.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer