Uitkomsten enquete inschaling salaris

Er is geen landelijke data beschikbaar over de praktische inschaling van de PA. Teneinde verschillende beleids,- en adviesorganen deze informatie te kunnen leveren heeft de NAPA een enquete verricht onder haar afgestudeerde leden dmv een gestandaardiseerde vragenlijst. Hierbij zijn 334 leden aangeschreven waarbij 94 unieke reacties zijn ontvangen. De respons bedroeg 28,1% en is derhalve representatief voor de NAPA-leden.

De uitkomsten zijn verdeeld naar functiewaardelingssysteem. In de FUWAVAZ (academische sector) is 58% ingeschaald in schaal 11, en 42% in schaal 10. In de FWG (perifere sector) is 51% ingeschaald in schaal 65, en 47% in schaal 60. In de huisartsenpraktijk is 12% ingedeeld in schaal 11, 63% in schaal 12 en 13% in schaal 13.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer