Update transparantieregister en CGR gedragscode

Afbeelding voor Update transparantieregister en CGR gedragscode

Op 11 mei zijn de financiële relaties voor 2016 openbaar gemaakt via de website www.transparantieregister.nl. Dat betekent dat ook de Physician Assistants die financiële relaties met bedrijven zijn aangegaan in het transparantieregister zullen voorkomen. Zorgverleners die in het transparantieregister voorkomen, krijgen voorafgaand aan de publicatie hierover bericht om de gegevens te controleren. Vaak verlopen de financiële vergoedingen via de instelling waar een zorgverlener werkzaam is, maar de financiële bijdrage komt in het transparantieregister op naam van de zorgverlener.

NAPA is sinds de inwerkingtreding van het experimenteerartikel wet BIG lid van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Stichting Transparantieregister Zorg. Physician Assistants mogen sinds 2012 UR-geneesmiddelen voorschrijven en vallen daarmee onder de gedragsregels van de CGR. CGR heeft tot doel om regels op te stellen, zodat patiënten er op kunnen vertrouwen dat een zorgverlener altijd hun belang voor ogen heeft en hiernaar handelt.

CGR Gedragscode

CGR stelt gedragsregels op voor reclame voor receptgeneesmiddelen waar financiële relaties aan moeten voldoen en ziet toe op de naleving. Niet alle financiële relaties zijn toegestaan. Hiertoe is de Gedragscode Geneesmiddelenreclame opgesteld. In de CGR Gedragscode zijn onder meer specifieke bepalingen terug te vinden over mondelinge, schriftelijke en audiovisuele geneesmiddelenreclame. Daarnaast worden ook regels beschreven die toezien op het verlenen van gastvrijheid bij bijeenkomsten, het verstrekken van premies, geschenken en andere voordelen en eisen die worden gesteld aan bepaalde vormen van onderzoek met geregistreerde geneesmiddelen.

Transparantieregister

Sinds 2012 is tevens het Transparantieregister Zorg in het leven geroepen om financiële relaties tussen zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en bedrijven openbaar te maken. Onder zorgaanbieders vallen artsen, apothekers en sinds 2012 tevens de Physician Assistants en verpleegkundig specialisten.

Meer weten over de gedragsregels of het transparantieregister?

Kijk hier:

Op de site van het CGR

Op de site van het transparantieregister.

Of lees het interview met de huisarts Ted van Essen (lid van CGR bestuur) over het transparantieregister.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer