Update Wet BIG

Afbeelding voor Update Wet BIG

Voorbehouden handelingen

Op 22 juni jl. heeft de minister bekend gemaakt dat ook de drie voorbehouden handelingen defibrillatie, cardioversie en endoscopieën in wetswijziging Wet BIG worden meegenomen. Uit het eerste BIG onderzoek bleek dat over deze handelingen geen uitspraak te doen was betreffende veiligheid en kwaliteit. Het mede door NAPA ingezette vervolgonderzoek heeft aangetoond dat de doelmatigheid en kwaliteit gelijk blijven wanneer PA’s deze handelingen verrichten. We zijn erg blij met het besluit van de minister om het onderzoek mee te nemen in haar besluitvorming. Het bevestigt eens te meer dat deze minister taakherschikking hoog op haar agenda heeft staan.

BIG register

De werkgroep BIG van de NAPA is in gesprek met het CIBG over de inhoudelijke randvoorwaarden rondom de BIG registratie. De registratie in het BIG register geldt voor PA’s vanaf het moment van de inwerkingtreding van de wetswijziging. Dat is naar verwachting per 1 januari 2018. In het najaar zal NAPA samen met het CIBG hier meer informatie over geven.

Lees hier de antwoorden van de minister.

En lees meer op https://www.linkedin.com/organization/2534422/admin/updates

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer