Update wijziging wet BIG

Afbeelding voor Update wijziging wet BIG

Het wetsvoorstel is op 25 januari jl. in de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besproken. Het volledige verslag van de bespreking is hier terug te lezen. Er zijn veel vragen over de wetswijziging aan de minister gesteld. De minister heeft in principe een maand de tijd om de vragen te beantwoorden. Vanwege de Tweede Kamerverkiezingen zijn de vragen nog niet door demissionair minister Schippers beantwoord.

Wat betekent dat voor wijziging wet BIG?

Het kabinet-Rutte II is ‘demissionair’. Dat betekent dat het kabinet bevoegd is om te regeren, maar in de praktijk alleen de lopende zaken behandelt. Politiek gevoelige onderwerpen komen niet meer aan de orde totdat er een nieuw kabinet is. De Kamercommissies hebben daarom vastgesteld welke onderwerpen ‘controversieel’ zijn. Op dinsdag 11 april stemde de Kamer over de totale lijst met controversiële onderwerpen. De wijziging van de wet BIG staat niet op de lijst met controversiële onderwerpen. Dat betekent dat de wetswijziging door het demissionaire kabinet behandeld kan worden. Het is nog niet bekend op welk moment de wetswijziging geagendeerd gaat worden.

De NAPA is op dit moment betrokken bij het schrijven van de algemene maatregel van bestuur (AMvB) en het beoordelingskader voor de 1e en de herregistratie in het BIG register. In april zullen hier gesprekken met het CIBG (uitvoerder BIG register) over gevoerd worden. Bekijk hier de volledige lijst met controversiële onderwerpen.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer